Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Bronzestumpløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-3,7 mm. Sort, benene undertiden lidt lysere. Kroppen har tydeligt mørkt bronzeskær. Hovedet er ca. så bredt som pronotum, øjnene er store. Pronotum er bredest nær forranden og stærkt tilsmalnet bagud. Dækvingerne har ret svage striber, 3. stribemellemrum har 2 store og flade gruber. Dækvingespidsen er skråt afstudset og lidt indbuet.
Bronzestumpløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Forveksling

: Kan forveksles med Sort stumpløber (Syntomus truncatellus), men den mangler det mørke bronzeskær og har bredere dækvinger. I øvrigt er de 2 punkter i 3. stribemellemrum fine og utydelige.

Derudover ligner den også Smal stumpløber (Microlestes minutulus) og Dværgstumpløber (Microlestes maurus), men de er sorte uden bronzeskær, øjnene er mindre og dækvingespidsen er lige afstudset og ikke indbuet.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Bronzestumpløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Bronzestumpløber baseret på Naturbasens observationer:
Bronzestumpløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bronzestumpløber - månedlig fordeling

Biologi

: Er primært tilknyttet tør og sandet bund, og kan ofte ses løbe rundt om dagen, men den findes også ofte under sten og lignende. Arten lever som rovdyr. Den yngler i foråret og overvintrer som voksen

Levested

: Heder, klitter, overdrev, ruderater mm. Primært på lokaliteter med spredt vegetation af f.eks. græsser, Hedelyng, Timian mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: