Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Brian Nielsen
  Foto: Brian Nielsen
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen

Kendetegn

: 13-15 cm, vingefang 19-21 cm, vægt 16-25 g. På undersiden og omkring hovedet jerngrå. Oversiden spraglet i brune nuancer. Lille og spinkel fugl med spinkelt tyndt næb. Meget karakteristisk sang, der lyder lidt som en rusten trillebør.
Jernspurv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bjørn Grøn

Forveksling

: Gråspurv. Gråspurven er en noget kraftigere fugl med meget kraftigere næb. Skovspurv. Skovspurven er kraftigere med meget kraftigere næb, brunt hoved og sort kindplet på hvid kind.

Udbredelse

: Hele landet. Udbredt i Europa og ses spredt i Iran.
Jernspurv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året. De sydlige og vestlige bestande er standfugle, mens de østlige er trækfugle, der overvintrer i Vest- og Sydeuropa. I milde vintre overvintrer en del i Danmark og så er de hyppige gæster på foderbrættet. Træk i marts-april og september-oktober, hvor der også ses rastende jernspurve der trækker fra de nordligere områder.

Tidsmæssig fordeling

af Jernspurv baseret på Naturbasens observationer:
Jernspurv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Jernspurv - månedlig fordeling

Biologi

: Jernspurven får 2-3 kuld om året og lægger 4-6 æg. Rugetid 14 dage og ungerne er flyvefærdige efter 14 dage. Reden bygges oftest i tæt gran eller i lavt budskads. Æggene er blå.

Jernspurven er værtsfugl for gøgen og selvom æggene ikke ligner jernspurvens udruger den dem alligevel.

Lever af insekter om sommeren og bær og frø om vinteren. Fouragerer primært ved daggry og i skumringen.

Levested

: Mest i tætte bevoksninger nær jorden. Optræder som regel enkeltvis.

De senest indberettede arter i Naturbasen: