Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bent Christiansen
  Foto: Bent Christiansen
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

Kendetegn

: Af statur omtrent som Almindelig Østerhat, men med hvidlige til lyst læderbrune farver.

Hatten bliver indtil 15 cm. bred og er tør og filtet-skællet.

Lamellerne er langt nedløbende og hvide, Stokken er skævt- til sidestillet, ofte mere markant end hos Almindelig Østershat. Den er typisk 2-6 x 1-2 cm.

Som ung har svampen en ret tydelig ringzone på stokken, der er rester af et slør, som ses på helt unge eksemplarer. Der ses ofte rester af det oprindelige slør på hatranden.

Hele frugtlegemet er ret sej, sejere end Almindelig Østershats.

Korkagtig Østershat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Forveksling

: Almindelig Østershat har ikke ringzone og slør eller rester heraf - og hatoverside med blågrå, undertiden næsten dueblå, farver. Almindelig Østershat er ikke nær så sej og hattens overside er let fedtet og glat.

Sommer-Østershat har noget lignende farver, men en langt mere blød struktur.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her til temmelig sjældent på egnede voksesteder landet over, især i Østdanmark. Ofte findes den kun med et enkelt eller få frugtlegemer.
Korkagtig Østershat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-december.

Tidsmæssig fordeling

af Korkagtig Østershat baseret på Naturbasens observationer:
Korkagtig Østershat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Korkagtig Østershat - månedlig fordeling

Biologi

: Kørkagtig Østerhat har etårige frugtlegemer og lever af at nedbryde dødt træ.

Frugtlegemet er for sejt til, at den har interesse som spisesvamp.

Levested

: Løvtræ, især Bøg og Lind, men også på andre arter af løvtræ.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

De senest indberettede arter i Naturbasen: