Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Hatten er normalt mellem 5-15 cm i diameter, bulet (nupret) og tør.

Rørenes mundinger er røde lige fra blodrød til rust (næsten orange), men selve rørene er gule, fine og runde cylindre og bliver blå (indigo) ved berøring. Med meget tørre eksemplarer, kan det være nødvendigt at prikke hul på rørene med en negl, og så har rørene en tendens til at danne en hvælving midtvejs mellem hattekant og stokken, så svampens rør altså ofte er længst midtvejs.

Stokkens bundfarve er gul, men den er dækket mere eller mindre af røde punkter (der skal bruges lup for at se de enkelte punkter), dette giver ofte stokken en brunlig farve og så er stokke ofte svulmet op forneden.

Kødet er gult, men blåner meget kraftigt ved gennemskæring helt over i indigo blå (derfor navnet). Kødets blånen og rørenes farve er nok de bedste kendetegn for, at man har fat i en indigo rørhat. (vigtig detalje, læs venligst forvekslingsmuligheder)

Punktstokket Indigo-Rørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Braad Andersen

Variation

: Indimellem sker der det sjove med denne svamp, (og enkelte andre svampearter) at den laver "albinoer" så der i stedet for den vante brunlige variant kommer et meget gulligt eller ligefrem hvidligt eksemplar op af jorden.

Andre variationer er nævnt under kendetegn.

Forveksling

: Punktstokket Indigo-Rørhat kan forveksles med den sjældne Glatstokket Indigo-Rørhat (Bolétus queletii), og for uerfarne svampeplukkere også med den Netstokket Indigo-Rørhat, men denne har som navnet antyder net på stokken.

Begge forvekslingsmuligheder er spiselige, men alle Indigo-Rørhatte er svagt giftige i rå tilstand, især indtagelse af større mængder rå Punktstokket Indigo-Rørhat kan give diarré.

Udbredelse

: Den findes i rimeligt antal på nogle lokaliteter, men personligt træffer jeg den yderst sjældent.
Punktstokket Indigo-Rørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra slutningen af maj, til begyndelsen af oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Punktstokket Indigo-Rørhat baseret på Naturbasens observationer:
Punktstokket Indigo-Rørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Punktstokket Indigo-Rørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Punktstokket Indigo-Rørhat vokser oftest i løvskov, men kan sjældent træffes i nåleskov. Svampen forekommer fra slutningen af maj til begyndelsen af oktober, men har højsæson i august og september. Den foretrækker næringsfattig jord.

Den føromtalte "albino"-udgave er visse steder omtalt og indrapporteret som Boletus junquilleus eller so mden regnes nu som var. altså Boletus luridiformis var. junquilleus.

Levested

: Svampen vokser ofte i bøgeskov, men ses også i anden løvskov, kun sjældent i nåleskov. Svampen vokser gerne på vindblæste skråninger eller i et dybt lag bøgeløv, men uanset hvilken type landskab ofte på næringsfattig jord. Den ses enkeltvis eller i små grupper (3-8 svampe).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt. Og tak til Jens Maarbjerg for påmindelsen om afsnittet i Danmarks Storsvampe.

De senest indberettede arter i Naturbasen: