Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Birthe B. Mortensen
    Foto: Birthe B. Mortensen
  • Fotograf: MA FL
    Foto: MA FL

Atlas

: Almindelig Hvidtjørn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En tornet og grenet busk, der sædvanligvis bliver 3-4 meter høj, men undtagelsesvis kan udvikle sig til et lille træ på 5-8 meters højde.

Bladene er 3-5-lappede og de fleste sidenerver er krummet indad-fremad i forhold til midtnerven.

Blomsterne har glat stilk og frugtknude og 2 grifler (undertiden helt op til 5). Frugten har et antal sten, der svarer til antallet af grifler.

Almindelig Hvidtjørn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Laurits Ladefoged

Variation

: Hybrider med Engriflet Hvidtjørn og Koral-Hvidtjørn, især den første, er ret hyppige, og derfor kan arterne være svære at adskille.

Forveksling

: Engriflet Hvidtjørn har tydeligt dybere fligede blade, 1 griffel og 1 sten i frugten og blade, hvor de fleste af sidenervernes ender er bøjet udad i forhold til hovedaksen, de nedre endda lidt bagudbøjede.

Den letteste måde at adskille Almindelig Hvidtjørn fra Engriflet Hvidtjørn og Koral-Hvidtjørn på er at konstatere, at kun Almindelig Hvidtjørn har mere end en griffel og mere end en sten i frugten.

En del indførte og plantede arter som Hanespore-Hvidtjørn (den nævnte med iøjnefaldende lange og kraftige torne) har hele blade, der er enkelt eller dobbelt savtakkede, ikke fligede.

Udbredelse

: Ret almindelig i det meste af landet, men ikke nær så almindelig som Engriflet Hvidtjørn.
Almindelig Hvidtjørn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hvidtjørn baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hvidtjørn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hvidtjørn - månedlig fordeling

Biologi

: En busk eller et lille træ med insektbestøvning af blomsterne og ofte endozoisk spredning af frøene, der bevarer spiringsevnen efter tarmpassage hos fugle og pattedyr.

Etymologi:

Crataegus er et gammelt græsk navn på en tjørneart. Det danske "tjørn" er beslægtet med "torn" og "hvid-" henviser til blomsterfarven (der findes også rødblomstrede varieteter af flere af tjørnearterne, især Engriflet Hvidtjørn).

Levested

: Krat, lyse skove, hegn, overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vilda och förvildade träd og buskar i Sverie. En Feltflora. Dag Ekholm, Thomas Karlsson og Ebba Werner. ISBN 91-971255-4-7 - En fremragende lille feltflora til Skandinaviens træer og buske.

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: