Sorbus aucuparia x intermedia

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Sorbus aucuparia x intermedia overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Dens videnskabelige hybridnavn er Sorbus Xliljeforsiii T.C.G. Rich ... På dansk kunne man kalde den for Liljeforses Røn.

Den har imidlertid tidligere været kendt som Sorbus Xpinnatifida auctores, non Düll, men Dülls navn har vist sig at være et synonym for S. Xthüringiaca

Minder meget om Finsk Røn. Akkurat som hos Finsk Røn udgør bladets endeafsnit omtrent halvdelen af den samlede bladpladelængde. Denne længde er gerne 1,4-2 gange længere end bladets største bredde. Hos Finsk Røn er længde/bredde-forholdet i gennemsnit en anelse større, men dette kan ikke bruges som kendetegn i enkelttilfælde.

Liljeforses Røns nedre bladafsnit ligner dog meget mere småbladene hos Alm. Røn (end de nedre bladflige hos Finsk Røn gør), og der er gerne ca tre par frie afsnit, mens der normalt er ca. to par hos Finsk Røn. Bladundersidebehåringen er desuden grågrøngrumset lige som hos Selje-Røn og har altså ikke den klart lysegrå farve, som findes hos Finsk Røn. Bemærk dog, at kun selve hårene hos Liljeforses Røn er grågrøngrumsede, og fordi disse sidder tyndt, så ses den grønne bladunderside tydeligt imellem dem. Både Selje-Røn og Finsk Røn har sædvanligvis uigennemsigtig bladundersidebehåring.

Frugterne er blegrøde (skarlagenrøde), ofte dårligt udviklede, en smule længere end brede, sjældent over 1cm lange.

Variation

: Man må antage, at hver krydningsbegivenhed har givet anledning til en lidt forskellig udgave af denne artshybrid. Da ingen dansk forekomst af denne hybrid endnu er erkendt, så giver det ingen mening at spekulere over forskellene på dem.

Forveksling

: Liljeforses Røn ligner arten Finsk Røn meget. Se kendetegn i afsnittet herovenfor. Og da hybriden falder ud på forskellig vis, så kan dansk materiale muligvis være fejlbestemt som Finsk Røn. Også i AFD-undersøgelsen.

Kan desuden ligne Thüringer-Røn (= S. aria X aucuparia), men denne har omkring 10-20 par sidenerver i bladet (og derfor et langt endeafsnit), mens Liljefors Røn kun har 7-10 par.

Udbredelse

: Kendt fra Norge, Sverige, Storbritannien og Irland.

Burde osse kunne findes i Danmark, men blev ikke erkendt i AFD-undersøgelsen.

Hvornår ses den?

: Blomstrer formentlig samtidig med forældrearterne.

Biologi

: Meget sjælden og variabel hybrid, der er opstået flere gange, og som er næsten steril. Man må antage, at hver krydningsbegivenhed har givet anledning til en lidt forskellig udgave af denne artshybrid. Tilsyneladende har den ikke givet ophav til nogen apomiktisk småart, skønt der er rapporteret levedygtige frø af den.

Den besynderlige Rønne-Røn fra Blykobbe Plantage har været formodet at kunne være Liljeforses Røn, men materiale af Rønne-Røn er set og bestemt af T.C.G. Rich (som har navngivet og emenderet S. Xliljeforsii), og han erklærer, at Rønne-Rønnen er (var) en udgave af Finsk Røn.

Levested

: Formentlig ligesom forældrearterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Nielsen, H. & K. Thingsgaard, 1997: Vilde og Forvildede arter af Røn (Sorbus) i Danmark. Meddelelser fra Atlas Flora Danica nr. 3. Side 31-37. Dansk Botanisk Forening & Københavns Universitet, april 1997.

Jørgensen, H., Flemming Rune, m.fl. 2005: Træer & Buske i Danmark. Gyldendal.

Rich, T.G.C. m.fl. 2010: Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. BSBI Handbok No. 14.

De senest indberettede arter i Naturbasen: