Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Mjødurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindelig Mjødurt er en indtil 1 meter høj urt med fjersnitdelte blade, der er glatte på oversiden og hvidfiltede på undersiden. Bladet har 2-5 store afsnit og et stort 3 (-5)-fliget endeafsnit; mellem de store bladafsnit sidder ofte meget mindre småafsnit. Småbladene er bredt lancetformede og savtakkede. I toppen sidder en rigt grenet blomsterstand med mange små krydret-velduftende, gullighvide blomster. Blomsterne har 3-4 mm lange kronblade. Hele planten har aromatisk-krydret lugt ved knusning. Lugten har nogen lighed med Kalmus lugt.

Frugten er en flerfoldsfrugt, hvor småfrugterne er glatte, stærkt snoede nødfrugter.

Almindelig Mjødurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Planten er meget variabel i højden og bliver højst på fugtig-næringsrig bund.

Forveksling

: Almindelig Mjødurt bør ikke kunne forveksles med andre vilde danske planter.

Knoldet Mjødurt ligner meget i blomsten, men er meget mere lavtvoksende og har findelte, nærmest røllikelignende blade.

Kæmpe-Mjødurt ligner noget, men er meget kraftigere i væksten (bliver indtil 2 meter høj) og har gråfiltede bladundersider og meget stort endafsnit på bladene. Den kan, om end sjældent, træffes forvildet fra dyrkning.

Udbredelse

: Meget almindelig i hele landet, især på lidt næringsrig bund.
Almindelig Mjødurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig Mjødurt blomstrer juni-august.(Jeg har bemærket, at Mjødurten meget bastant starter forfra, hvis den i juni/juli bliver slået sammen med græsset til hø.Så kan den stå og blomstre langt hen på året mod december.Set de sidste par år ved Lundbæk ved Nibe og Sønderholm -Per Taudal P.)

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Mjødurt baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Mjødurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Mjødurt - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Mjødurt er en flerårig urt. Blomsterne bestøves af insekter, og frugterne spredes med pattedyr og fugle, idet de snoede nødagtige frugter let hænger ved fjerdragt eller pels.

Blomsterne indeholder ikke nektar; de besøgende insekter samler blomsterstøv. BLomsterne får deres behagelige duft fra æteriske olier.

I Sverige har det i ældre tid været brugt at strø planten på dansegulvet, hvor den så har kunnet frigive sin behagelige aromatiske lugt, når den blev trampet i stykker.

Etymologi:

Det latinske artsnavn ulmaria betyder elmelignende og hentyder til de groft takkede bladafsnits lighed med elmeblade.

Slægtsnavnet "Filipendula" kommer af "filum" = tråd og "pendulus" = hængende - og hentyder til de opsvulmede knolde på rødderne af Knoldet Mjødurt (se denne) der - når planten tages op med rod - ser ud som om, de hænger i tynde tråde.

Navnet "mjødurt" kommer af, at blomsterne i ældre tid har været brugt til at give smag til mjød og andre drikke.

Levested

: Kær, våde enge, grøfter, åbredder, fugtige brakmarker m.v. Den kan dog også hyppigt gro forholdsvis tørt. Den er en vigtig art i højstaudevegetationen, der kommer, når græsningen ophører på enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: