Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dubbeld Samplonius
    Foto: Dubbeld Samplonius
  • Fotograf: Anders Bomholt
    Foto: Anders Bomholt
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard

Kendetegn

: Vingefang: 22-26 mm. Let kendelig ved vingerne ensfarvede brunsorte farve, bortset fra de hvide frynser ved forvingespidsen.
Sort Måler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Kan evt. forveksles med Blodnakke (Atolmis rubricollis) som dog har rød halskrave og gul bagkropsspids, mens Sort Måler har helt sort krop.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle distrikter i Danmark. Den er udbredt og ret almindelig over hele landet, men hyppigst i Jylland og meget lokal. Den optræder ofte meget talrigt på sine lokaliteter.

Findes desuden i Vest-, Mellem- og Nordeuropa, i Fennoskandinavien til Lapland.

Sort Måler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra primo juni til medio juli; mod nord udelukkende i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Måler baseret på Naturbasens observationer:
Sort Måler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Måler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra juli overvintrende til maj på vild kørvel og hulsvøb.

Den voksne flyver vist udelukkende om dagen, hvor man især om eftermiddagen kan se den svirre stille omkring helt nede mellem urtevegetationen. Kun hvis den skræmmes flyver den lidt højere.

Levested

: På fugtige enge, i moser og grøfter med høj urtevegetation. Arten træffes enkelte steder også på mere tørre skovegne, hvor foderplanten (vild kørvel og hulsvøb) findes.

Arten mangler helt i fjeldregionen.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks dyreliv, bind 2 Nordens Målere v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: