Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Knold-Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er indtil ca. 30 cm høj og ugrenet eller ret sparsomt grenet; ved grunden er den tydeligt knoldformet opsvulmet. Stænglen er glat foroven og udstående-blødhåret forneden.

Blomsterne er ret store, indtil 3 cm i diameter. Bægerbladene er bleggrønne og hvidhårede; de er tilbagebøjede-nedadrettede.

Grundbladene er 3-delte. I reglen kan Knold- og Stivhåret Ranunkel kendes fra hinanden på, at hos Knold-Ranunkel har, når man ser på et grundblad, midterafsnittets midtflig 3 grove tænder i spidsen , hvor det er næsten helrandet hos Stivhåret Ranunkel.

Nødden har krumt næb og jævn overflade.

Knold-Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Stænglen er ofte fågrenet og fåblomstret, men mere grenede former optræder.

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er med Stivhåret Ranunkel. Kun Knold-Ranunkel og Stivhåret Ranunkel (samt den sjældent indslæbte Balkan-Ranunkel, som slet ikke ligner) har nedadrettede bægerblade.

Knold-Ranunkel:

Løgformet stængeludvidelse ved grunden. Midterste delblad på grundbladene vinget-stilket. Stængel glat foroven, udstående blødhåret forneden. Bægerblade hvidhårede.

Nød med krumt næb og uden vorter.

Stivhåret Ranunkel:

Uden løgformet stængeludvidelse. Midterste delblad på grundbladene uvinget-stilket. Stængel ruhåret-stivhåret i hele sin længde. Bægerblade kort ruhårede. Nød med lige næb og krans af små vorter.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder landet over. Hyppigheden er måske vigende.
Knold-Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Knold-Ranunkel blomstrer i maj-juni med en tendens til fremrykning af blomstringstiden, vel p.g.a. klimaændringerne.

Tidsmæssig fordeling

af Knold-Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Knold-Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knold-Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning. Frugterne spredes især med dyr og trafik.

Slægtsnavnet "Ranunculus" betyder "lille frø" efter slægtens ofte fugtige voksesteder, hvor der ofte er mange frøer ("Rana" = frø)

Det danske navn er selvforklarende.

Levested

: Skrænter, overdrev, vejkanter etc.

Planten kan betegnes som "svag" overdrevsindikator, der er en af de første nye planter, der indfinder sig, når vegetationen i et områder begynder at udvikle sig overdrevsagtigt. I lighed med f.eks. Kornet Stenbræk, der ofte findes på samme voksesteder.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: