Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Stivhåret Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 10-30 cm. høj, ofte i den lave ende. Stængel mere eller mindre, men ofte ret svagt, grenet. Stængelgrunden er ikke opsvulmet. Planten har ofte overjordiske udløbere.

Stænglen er udstående håret.

Kronen er lysegul og bægerbladene er tilbagebøjede-nedadrettede.

Grundbladene er glinsende grønne, med 3-delt bladplade og stilket midterafsnit. Fligindskæringerne på grundbladene går i reglen højst halvejs ind.

Stivhåret Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: På især ruderale voksesteder er planten ofte enårig, på mere stabile voksesteder i reglen flerårign.

Forveksling

: Knold-Ranunkel ligner meget:

Kun Stivhåret Ranunkel og Knold-Ranunkel (og den sjældent forvildede Balkan-Ranunkel, som slet ikke ligner) har nedadrette bægerblade.

Knold-Ranunkel har opsvulmet stængelgrund; stænglen er blødhåret; grundbladets midterblad er stilket, men stilken er vinget, hvor den er uvinget hos Stivhåret Ranunkel. Knold-Ranunkels stængel er glat foroven og blødhåret forneden; bægerbladene er hvidhårede.

Knold-Ranunkel har ikke overjordiske udløbere, hvad Stivhåret Ranunkel ofte har.

I reglen kan Knold- og Stivhåret Ranunkel kendes fra hinanden på, når man ser på et grundblad, midterafsnittets midtflig 3 grove tænder i spidsen hos Knold-Ranunkel, hvor det er næsten helrandet hos Stivhåret Ranunkel.

Udbredelse

: Stivhåret Ranunkel er almindelig ved kyster i Sydjylland og på Øerne, og forekommer hist og her ved de øvrige kyster. - Den er efterhånden også almindelig på indlandslokaliteter: vejkanter, industrikvarterer, græsplæner o.s.v. - i alt fald på Øerne. Den ser ud til at være under kraftig udbredelse i indlandet.
Stivhåret Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stivhåret Ranunkel blomstrer juni-august (-september); det er en tendens til at blomstringstiden udvides til både tidligere og senere på året, måske p.g.a. klimaændringerne.

Tidsmæssig fordeling

af Stivhåret Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Stivhåret Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stivhåret Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig, undertiden enårig, plante. Frugtenre har et kroget næb, og de spredes med dyr.

Slægtsnavnet "Ranunculus" betyder "lille frø" ("rana"="frø") og sigter til de sumpede voksesteder for mange af slægtens medlemmer; steder hvor der ofte er mange frøer.

Artsnavnet "sardous" betyder "fra Sardinien" og blev i tidligere tid brugt om Tigger-Ranunkel, der nu hedder R. sceleratus.

Levested

: Næringsrig, fugtig og åben bund. Oprindeligt nærmest en strandengplante, men den har bredt sig i indlandet, måske delvis p.g.a. vejsaltningen. - Den findes med stigende hyppighed langs vejkanter, på græsningsenge og i græsplæner.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: