Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vagn Rasmussen
    Foto: Vagn Rasmussen
  • Fotograf: Mette le Fèvre
    Foto: Mette le Fèvre
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Bjørneklo overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindelig Bjørneklo bliver indtil 2 meter høj og har hul, grøn, grovhåret stængel.

Bladene er hårede på undersiden og enkelt fjersitdelte. De er tydeligt spinklere og ikke med så skarpe bladtænder som hos Kæmpe-Bjørneklo.

Frøene er omvendt ægformede og har 4 smalle oliekanaler.

De 2 underarter: Almindelig og Grønblomstret Bjørneklo er mere eller mindre sammenflydende, og mange eksemplarer er hybrider.

Almindelig Bjørneklo www.naturbasen.dk...almindelig-bjoerneklo har flade småskærme med hvide blomster, hvor yderblomsterne i småskærmene er uregelmæssige og ensymmetriske med det yderste kronblad ret kraftigt forstørret.

Grønblomstret Bjørneklo www.naturbasen.dk/observation... har hvælvede småskærme med grønlige blomster, hvor alle blomster er regelmæssige og radiær-symmetriske.

Mellemformerne mellem de 2 underarter er almindelige, og ofte giver det ikke mening at skelne imellem dem.

Almindelig Bjørneklo
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vagn Rasmussen

Variation

: Planter, der måske er krydsninger med Hårfrugtet Bjørneklo, er set.

Forveksling

: Almindelig Bjørneklos blade kan overfladisk betragtet minde lidt om den sjældne Rundlobet Bjørneklos.

Kæmpe-Bjørneklo, Hårfruget- og Rundlobet Bjørneklo har tydeligt kraftigere, mere eller mindre rødplettet stængel. Hårfrugtet Bjørneklos stængel er ret finhåret/blødhåret.

Kæmpe- og Hårfrugtet Bjørneklo har langt mere skarptfligede og skarpttandede blade. Rundlobet Bjørneklo har runde bladlapper uden skarpe takker.

Angelik og Strand-Kvan har glat stængel og ret anderledes blade.

Udbredelse

: Som helhed ret almindelig i hele landet. Der er en tendens til, at underarten Almindelig Bjørneklo - ssp. sphondylium mest findes mod vest i Danmark, og Grønblomstret Bjørneklo - ssp. sibiricum mest mod øst. Men begge underarter kan findes i det meste af landet og blander sig tit.
Almindelig Bjørneklo - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli. Bladene kan ses det meste af vækstsæsone.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Bjørneklo baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Bjørneklo - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Bjørneklo - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Bjørneklo er 2-årig. 1. år udvikles en bladroset, og 2. år et blomstrende stængel, hvor planten så dør efter frugtsætning.

Etymologi:

Slægtsnavnet Heracleum kommer af græsk: Panakes herakleion, som betyder "den herakleiske universalurt", hvis egenskaber skulle være opdaget har heroen Herakles. Artsnavnet sphondylium er latinisering af det græske spondylion, der sandsynligvis betegnede Almindelig Bjørneklo.

Det danske Bjørneklo er lånt fra tysk Bärenklau, som antages at sigte til det udseende blomsterstandene har, inden de springer ud, og er omgivet at store, oppustede, hårede bladskeder og godt kan minde lidt om en bjørnelab.

Der er ikke knyttet samme sol-eksem-problemer til Almindelig Bjørneklo som til Kæmpe-Bjørneklo. Indholdet af furo-kumarin, som øger hudens følsomhed over for sollys, er på et normalt ikke-kritisk niveau hos Almindelig Bjørneklo, hvor det er højt hos Kæmpe-Bjørneklo m.v.

Levested

: Enge, vejkanter, tørre moser, lysåbne skove og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger mest på Nordiske Skærmplanter af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou - udgivet af Dansk Botanisk Forening 2004 på eget forlag. Desuden Den Ny Nordiske Flora og Danmarks Vilde Planter.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: