Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen

Atlas

: Almindelig Vandranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hvidblomstret, rodfæstet vandplante af ranunkeltypen med fri blosteblade (både kron- og bægerblade ikke sammenvoksede). Forgrenede trådformede undervandsblade og rundagtige, fligede flydeblade med ret smalle, lidt tilspidsede flige.

Blomst 1-2 cm, kopformede nektarier (honningkirtler) forneden på oversiden af kronbladene. Frugtstilke 2,5-7 cm

(Baseret på Den Nye Nordiske Flora).

Almindelig Vandranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Flydeblade kan variere i antal, men mangler sjældent.

Forveksling

: Andre vandranunkler kan ligne meget:

Hårfliget Vandranunkel (Ranunculus aquatilis var. diffusus) mangler flydeblade og har lidt mindre blomster og kortere afsnit på undervandsbladene. Frugtstilke kortere: 1,5-3 cm. Det er former inden for samme art, og variationsbredderne overlapper, bortset fra de manglende flydeblade.

Kredsbladet Vandranunkel (Ranunculus circinatus) har tydeligt mindre blomster, undervandsbladenes afsnit sidder næsten i samme plan, flydeblade mangler.

Storblomstret Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. peltatus) har tydeligt større (2-3 cm) blomster og afrundede, ikke tilspidsede flige på flydebladene. Frugtstilke omtrent som hos Strand-Vandranunkel.

Strand-Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. baudotii), blomster 1-2 cm, frugtstilke 5-10 cm, mangler oftest flydeblade og kendes efter min opfattelse ret let på den skinnende, elfenbenshvide stængel (tydeligt mere grønlig hos andre vandranunkler). Den gror ofte, men ikke altid, kystnært og saltpåvirket.

Pensel-Vandranunkel (Ranunculus pennicilatus ssp. pennicilatus) - optræder kun i Vestjylland, hvor den forekommer hist og her - har flydeblade, der ligner Storblomstret Vandranunkel og meget lange (15-30 cm) undervandsblade, bønneformede nektarier (honningkirtler) og håret blomsterbund.

Udbredelse

: Almindelig i det meste af Danmark.
Almindelig Vandranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-august. Stængler med undervandsblade kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Vandranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Vandranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Vandranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig vandplante, der spreder sig med frø (nødder) og rodslående stængelstumper. Den kan også vokse og blomstre på tørlagt dyndbund, og er da kortstænglet.

Levested

: Næringsrigt, ofte kulturpåvirket ferskvand. Kan klare en hel del eutrofiering.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Nye Nordiske Flora m.v.

De senest indberettede arter i Naturbasen: