Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Finn Toustrup Nielsen
    Foto: Finn Toustrup Nielsen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik

Kendetegn

: Vingefang 45-55 mm. Grundfarven er hvidlig. Forvingen med sorte stænk, rodfelt og indre sømfelt brune, mellemlinjerne sorte, i ydre sømfelt og langs kanten sortagtige pletter og skygger. Bagvingen som forvingen, men meget svagere tegnet.
Broget Vintermåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Liselotte Folling

Variation

: Det indre rodfelt og sømfelt kan variere en smule fra mørk til lys brun.

Forveksling

: Biston betularia kan overfladisk ligne en smule. Dog kan både hannen og hunnen blive større hos B. betularia.

Udbredelse

: Fra Japan gennem Amur- og Ussuriområderne, Kaukasusegnene og Lilleasien til Rusland, Nordafrika og det vestligste Europa op til Mellemskandinavien. I Nordeuropa kendes arten fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Øst og Vesttyskland, Holland, Storbritannien og Irland.
Broget Vintermåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid: Fra ultimo marts til primo eller medio maj.

Tidsmæssig fordeling

af Broget Vintermåler baseret på Naturbasens observationer:
Broget Vintermåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Broget Vintermåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra sidst i Maj til Juli, først og fremmest på eg (Quercus), men også på andre løvtræer, blandt andet bøg (Fagus).

Overvintringen sker som puppe i jorden.

Hannen tages ofte på lys, hunnen derimod yderst sjældent. Begge køn kan findes om dagen siddende på træstammer.

Levested

: Arten er kendt fra alle distrekter bortset fra Nordvestjylland. Den er udbredt og ret almindelig, men lidt lokal og optræder kun ret sjældent i større tal.

Findes i skove og krat samt steder med mere spredtstående ege.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: "Nordens Målere", Danmarks dyreliv bind 2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: