Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Finn M. Hansen
  Foto: Finn M. Hansen
 • Fotograf: Lisa Ammitzbøll
  Foto: Lisa Ammitzbøll
 • Fotograf: Lisa Ammitzbøll
  Foto: Lisa Ammitzbøll

Kendetegn

: Vigtige karakterer:

Anisduft, stor, hat dækket af tiltrykte, brune til okkerbrune skæl.

Hatten er halvkugleformet-hvælvet og indtil 20 (-25) cm bred. Den er tæt dækket af okkerbrune skæl på flødefarvet til lyst lædergul baggrund.

Stokken er 7-14 x 1-3 cm tyk, cylindrisk eller lidt kølleformet og med jævn overgang til indtil 4 cm bred, ikke særligt tydeligt markeret knold. Den er kraftigt fibret-skællet i alt fald forneden og hvidlig til lædergul.

Den har lamelsvøb, som efterlader en bred, hudagtig ring.

Kødet er svagt til moderat gulnende og med tydelig anislugt.

Prægtig Champignon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikael Overgaard

Variation

: På ældre eksemplarer er anislugten ikke særligt tydelig.

Forveksling

: Prægtig Champignon er en let kendelig art og en god "begyndersvamp" for svampesamlere.

Inden for Ager-Champignon-gruppen, som kendetegnes ved at være svagt til moderat gulnende og have anislugt, har ingen andre arter den tætte belægning med brune skæl.

Den kan ligne især den noget sjældnere Randskællet Champignon temmelig meget, hvad hattens belægning af tiltrykte brune skæl angår, men denne har ikke anislugt, anløber ikke gulligt og har rødmende kød især i stokken.

Af andre arter, der vokser på samme biotop, er Skamløs Champignon også tætskællet. Den er ikke gulnende og savner anislugt, og har relativ tyndere, slankere stok.

Stor- og Lille Blod-Champignon vokser også i skov og er tætskællede, men savner anislugt og anløber kraftigt rødt ved brud.

Prægtig Champignon kan meget overfladisk forveksles med arter af Rabarber-Parasolhat, men disse rødmer ved brud har mere spidse og strittende skæl.

Gran-Silkehat, der ofte vokser på samme biotoper, har spidse trekantede og strittende skæl, men rødmer eller gulner ikke.

Udbredelse

: Prægtig Champignon forekommer hist og her til temmelig almindeligt på egnede voksesteder i hele landet, dog almindeligst i de østlige dele af landet.
Prægtig Champignon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er fremme juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Prægtig Champignon baseret på Naturbasens observationer:
Prægtig Champignon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Prægtig Champignon - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp som lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Etymologi:

Det latinske artsnavn augustus betyder "kejser-" i betydningen flot, prægtig. Et meget passende navn til arten.

Det er en udmærket og let kendelig spisesvamp.

Levested

: Skov og krat, både løv- og nåleskov. Vel almindeligst i nåleskov. Sjældnere i parker og gamle haver. Den vokser som regel på ret næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4 Danske Storsvampe (basidiesvampe). Redaktion: Jens H. Petersen Jan Vesterholt. Mange forfattere. Gyldendal 1990. ISBN: 87-01-09932-9.

Svamppar - En fälthandbog. Interpublishing - Stockholm. Ryman & HolmåsenISBN: 91-86448-14-5.Funga Nordica, mange forfattere.Redaktion: Lise Hansen og Henning Knudsen. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Isbn: 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: