Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Tina  Sperling
    Foto: Tina Sperling

Atlas

: Snegleådselbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: 10-16 mm. Den har en karakteristisk glinsende overflade.

Hovedet er snudeformet forlænget.

1. følehornsled er næsten så langt som 2., 3. og 4. tilsammen.

Ribbemellemrummet på dækvingerne er tæt og groft punkteret.

Snegleådselbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Unge biller er brunlige, ældre helt sorte.

Forveksling

: Sort ådselbille, Silpha carinata.

8. følehornsled er tydeligt (ca. en tredjedel) længere end 9. Pronotums forrand - set lige ovenfra - indbugtet. Vingedækkernes siderande er fortil meget bredere end bagtil.

Kornet ådselbille, Silpha tristis.

Skuldervinklen er fuldstændig afrundet. Vingedækkerne med ret kraftige længderibber. Hvert enkelt punkt på vingedækkerne har fortil et lille blankt, ophøjet korn. Punkturen i det yderste ribbemellemrum er kun lidt finere end i de tre inderste mellemrum. Flyvevingerne er udviklede.

Mørk ådselbille, Silpha obscura.

Skuldervinklen er stump, men tydeligt afsat. Vingedækkerne med svagere længderibber end hos S. tristis. Punkturen i det yderste ribbemellemrum er meget finere end i de tre inderste mellemrum. Flyvevingerne er svagt udviklede.

Udbredelse

: Vidt udbredt i den palearktiske region og hele Skandinavien.
Snegleådselbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Aktiv fra april til september. Overvintrer.

Tidsmæssig fordeling

af Snegleådselbille baseret på Naturbasens observationer:
Snegleådselbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snegleådselbille - månedlig fordeling

Biologi

: I skove og på fugtige, skyggefulde steder. Holder til under sten, mos og bark samt i råddent træ.

Snegleådselbillen er nataktiv og driver jagt på skalbærende snegle, andre insekter og orme, samt ådsler.

Overvintrer som udvokset og findes ofte i stort antal under løs bark.

Larven minder om en sort bænkebider, lever også af rov og forpupper sig i jorden.

Når den bliver forstyrret bukker den hovedet ind under skjoldet, og kan udskille et gulligt sekret.

Levested

: Er udbredt på egnede levesteder i hele landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Fauna bd.77 s. 33

Wikipedia

Biller i farver, Politikens Forlag 1975

Forvekslingsmuligheder: Hans Gønget F&N www.fugleognatur.dk...show_message

De senest indberettede arter i Naturbasen: