Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Michael Hauge
  Foto: Michael Hauge
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

Kendetegn

: Vingefang ca. 30 mm. Vingerne delt i 5 hvide fjerlignende afsnit. Selv i hvile holdes vingerne vinkelret ud fra kroppen - som et "T". Har meget lange ben.

Tiltrækkes af lys, og kan ofte ses på ruderne på sommeraftener. Dagen tilbringes i lav vegetation, på undersiden af blade m.v.

Hvidt Fjermøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kent Christensen

Forveksling

: Kan nok kun forveksles med fjermølarten Porrittia galactodactyla, der er hvid med spredte, mindre, sorte pletter; dens larve lever på blade af burre.

Snerlefjermøl (Emmelina monodactyla) er af nogenlunde samme størrelse, men brunlig og også knyttet til snerle.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet.
Hvidt Fjermøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver i maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidt Fjermøl baseret på Naturbasens observationer:
Hvidt Fjermøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidt Fjermøl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grønlig eller gullig med hårduske. Lever i et sammenrullet snerleblad i september-maj, hvorefter den forpupper sig.

Levested

: Findes i åbent land, langs hegn, i løvskov og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks insekter, v/Peter Friis Møller, Politikens forlag 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: