Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lene Christensen
    Foto: Lene Christensen
  • Fotograf: Niels Hansen
    Foto: Niels Hansen
  • Fotograf: Niels Hansen
    Foto: Niels Hansen

Kendetegn

: Xorides praecatorius er en meget smuk snyltehveps man kan være heldig at møde ved dødt træ fx i sit brændeskur. Arten er ca 10mm lang, og den farverige hun er prydet med en variation af sort, hvid og rød (og nogle gange gul). Hunnens sorte antenner har få hvide antennedele på vej mod spidsen, men hannens antenner er sorte og med korte lige hår. Hoved og forkrop er sort med en del røde og hvide farver (hannen kan være mere mørk men har i det mindste hvide rander ved øjnene og enkelte hvide pletter på forkroppen). Benene er røde med sorte eller lyse pletter. Hunnen kendes desuden let ved de hvide bagkanter på de ellers sorte bagkropsled, og en let buet brod, som er lidt kortere end bagkroppen.
Xorides praecatorius
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Hansen

Variation

: Farverne varierer i høj grad

Forveksling

: Der findes andre farverige Xorides-arter ved dødt træ, og desuden andre smuktfarvede snyltehvepse. Det er derfor næppe en art man kan bestemme i det fri medmindre man i det mindste får nogle gode nærbilleder som dokumentation. Med belæg er kendetegnsbeskrivelsen god nok til identifikation.

Udbredelse

: Udbredt i det palæarktiske område og udbredt og almindelig i Europa.
Xorides praecatorius - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sent forår og sommer

Tidsmæssig fordeling

af Xorides praecatorius baseret på Naturbasens observationer:
Xorides praecatorius - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Xorides praecatorius - månedlig fordeling

Biologi

: Slægten Xorides angriber larver af borebiller i træ. Larver fra adskillige arter af træbukke og pragtbiller er oberserveret som værter for slægten. Hunnerne lokaliserer angrebne nåletræer eller løvfældende træer, sandsynligvis ved at lugte sig frem med antennerne. Her borer hun sit afkom ned i nærheden af værtslarven, hvor snyltehvepselarven over tid vil fortære sin vært. Af værtsbillelarver for X. praecatorius er blandt andet nævnt Granbarkbuk, Båndet barkbuk ( www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse ), Moskusbuk ( www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse ), Bøgebuk ( www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse ), Rød skivebuk ( www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse ), Stigebuk ( www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse ) og Violbuk ( www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse )

Levested

: Ved døde eller fældede nåletræer eller løvfældende træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Biolib: www.biolib.cz...

A review of the genus Xorides Latreille, 1809 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Xoridinae) in the Ukrainian Carpathians

De senest indberettede arter i Naturbasen: