Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Karin Jensen
    Foto: Karin Jensen

Kendetegn

: Vingefang: 22-25 mm. Grundfarven hvid. På forvingen to aflange sortbrune pletter langs kanten. På for- og bagvingen på mellemfeltets plads en række af sortbrune pletter og prikker, samt et uregelmæssigt bånd langs sømmen.

Arten varierer meget, hvad angår udbredelsen af den sort-brune tegning, der både kan være stærkt reduceret og stærkt udvidet. Hunnen mangler oftest det mørke tværbånd midt på vingerne.

Flyver om natten, men kan også let jages op om dagen.

Sortrandet Måler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Forveksling

: Vel især Skov-harlekin (Calospilos sylvata), Mose-harlekin (Arichanna melanaria) og Stikkelsbærmåler (Abraxas grossulariata).

Udbredelse

: Ret almindelig i hele landet.

Udbredelse i øvrigt fra Japan gennem Kina, Rusland til det vestlige Europa og fra Nordskandinavien til Middelhavet.

Arten går næppe op til over 300 m over havet.

Sortrandet Måler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid fra ultimo maj til medio august, muligvis i to generationer.

Tidsmæssig fordeling

af Sortrandet Måler baseret på Naturbasens observationer:
Sortrandet Måler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortrandet Måler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er lysegrøn med mørkere striber, lever fra juni til september på pil, bævreasp og poppel. Arten overvintrer som puppe i jorden.

Levested

: I fugtige skove, krat, hegn og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag 1998.

Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: