Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard

Kendetegn

: Imago er mat rødbrun til brun. Antennerne er mere rødlige, sidste led dog mørkt, også bagkropsranden ofte med rødlige tegninger. Pronotums siderande er kraftigt fremstående. Længde 10-13 mm. Nymfen er brun og har meget lange antenner.
Skræppetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Variation

: Den kan variere noget i farven.

Forveksling

: Den er langt større end vore øvrige randtæger og kan næppe forveksles med andre danske tæger.

Udbredelse

: Den er almindelig og udbredt i de fleste landsdele, dog sjælden i de vestlige egne af Jylland.
Skræppetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren, men det behøver ikke være særlig varmt, før den er fremme.

Tidsmæssig fordeling

af Skræppetæge baseret på Naturbasens observationer:
Skræppetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skræppetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-oktober. Den lever på Syre, Skræppe og Rabarber, men træffes også på Hindbær og anden lavere vegetation. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, både på sandet og leret jord. Ofte på kulturprægede lokaliteter, som haver, skovrydninger og brakmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: