Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Sven Aage Hansen
    Foto: Sven Aage Hansen
  • Fotograf: Ellen Daugaard
    Foto: Ellen Daugaard

Svær at bestemme!

Kan have forskellige farver (hvid, hvid med sort ryg, brun). Sikker adskillelse fra rød skovsnegl og dræbersnegl kræver i princippet dissektion af kønsorganer. Hvis ryggens hudvorter er meget lange og kølformede, og hvis fodbræmmen med de sorte tværstriber er grå eller rent gul, og hvis den kan trække sig helt sammen til en halvkugle, kan man dog tillade sig at antage at det er sort skovsnegl.

Kendetegn

: Sort Skovsnegl bliver som voksen oftest 10 - 12 (max 18 cm). Fodbræmmen samme farve som kroppen og sålen er typisk grå - sort. Snegleslimen er klar, hvilket kan efterprøves ved at stryge dyret hen over ryggen med et stykke hvidt papir.
Sort Skovsnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Voksne sorte skovsnegle er oftest sorte, men findes også i brune, grå, hvide og sort-hvide varianter.

Forveksling

: Kan under visse omstændigheder forveksles med rød skovsnegl og iberisk skovsnegl (dræbersnegl).

Bøgesnegl er oftest noget mindre, og sortbrun med køl og en karakteristisk smal lys stribe på ryggen.

Udbredelse

: Sort skovsnegl er udbredt i hele landet.
Sort Skovsnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tidlig forår til sent efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Skovsnegl baseret på Naturbasens observationer:
Sort Skovsnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Skovsnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Lever især af svampe, men er altædende og spiser plantemateriale, ådsler, ekskrementer o.l.

Levested

: Fugtige skove og enge. Især meget almindelig langs grøfter og skovveje.

De senest indberettede arter i Naturbasen: