Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Kendetegn

: Hatten en normalt 3-8 cm i diameter, gul, god fast konsistens, med en bølgende hattekant/rand, der indtil svampen er godt moden er indadbøjet, og så er hatten som regel fedtet.

Almindelig kantarel har ribber/lister. De løber som de fine blodårer under din hud eller som en flod yderst i et floddelta. De er altså tilfældigt forgrenede og gerne tværforgrenede imellem ribberne.

Stokken er hvidgul, har en god fast konsistens, er omkring 2-6 cm høj, dog ofte omkring de 2-3 cm, normalt omkring 0,5-1,5 cm tyk/diameter, og så har stokken ofte en rundcylindrisk form.

Svampen dufter svagt af abrikos og smager også meget svagt af det i rå tilstand.

Almindelig Kantarel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Jensen

Variation

: Ingen nævneværdig.

Forveksling

: Orangekantarel, og de to andre "gule kantareller" Bleg kantarel og Ametyst-kantarel

Udbredelse

: Den findes især i de egne af landet, der har en fattig jord dvs. Nord - og Nordvestsjælland, Bornholm, Nord - og Vestjylland, men den kan findes i hele landet. Desværre er der rovdrift på den.

Det er især slemt i Nordsjælland og på Bornholm. I Bornholms tilfælde har en del af øboerne et sæt gyldne regler for, hvornår og hvordan man plukker svampen.

Men en stor mængde, især tyske, turister og folk fra andre egne af landet kommer og driver rovdrift på kantarellerne på øen.

Generelt i landet bliver de gode steder hurtigt rippet for kantareller.

Almindelig Kantarel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra midt juni til november med højsæson i august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kantarel baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kantarel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kantarel - månedlig fordeling

Biologi

: Kantarellen er en mykorrhizadanende svamp, hvilket betyder, at den danner en symbiose med et træ ved at lade sit mycelium omslutte træets rodspidser, og derfor vokser svampen kun under træer. Kantarellen vokser kun i en sur bund.

Levested

: Den vokser i sær under bøg, eg og gran og grundet dens krav om en sur bund vokser den især på forblæste steder, skrænter, morbund, magre plantager eller lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Politikens svampebog anno 1997, De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt

De senest indberettede arter i Naturbasen: