Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jane Bøgelund
    Foto: Jane Bøgelund
  • Fotograf: Jane Bøgelund
    Foto: Jane Bøgelund

 Figur

Svær at bestemme!

Bør bestemmes / bekræftes i forum ud fra gode fotos, kan forveksles med Grå Kantarel.

Kendetegn

: Hatten er indtil 3 cm. bred og gråbrun med lysere rand, ofte kryset, ofte navleformet nedtrykt. Undersiden og stokken er glat, tydeligt lysere end hattens overside, grå til gråbrun.

Undersiden (hymeniet) er glat og uden markante rynker og årer, som Almindelig Kantarel og Tragtkantarel m.fl. har.

Den findes ofte i mere eller mindre sammenvoksede klynger.

Liden Kantarel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Den kendes fra Trompetsvamp på den mindre størrelse og hatoversidens lysere kulør, og fra Alm. Kantarel, Tragtkantarel m.fl. på at hattens underside (hymeniet) er glat og uden årer og rynker.

Udbredelse

: På egnede voksesteder på Øerne og i Østjylland, men ret sjælden.
Liden Kantarel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Kantarel baseret på Naturbasens observationer:
Liden Kantarel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Kantarel - månedlig fordeling

Biologi

: En mykorrhizasvamp, der vokser sammen med bøg.

Levested

: I gammel bøgeskov, ofte på leret bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

Funga Nordica, Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al, Nordsvamp - Copenhagen 2008, ISBN: 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: