Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Anna Maria Hansen
  Foto: Anna Maria Hansen
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur

Kendetegn

: Vingefang 30-45 mm. Kendes på de elliptiske vinger og de meget korte følehorn. I hvilestilling løftes bagkroppen højt fra underlaget. Hunnen er normalt en del større end hannen. Grundfarven varierer en del fra rødbrun til gråbrun eller grønlig - idet hannens forvinge kan have et rødligt skær, bagvingen rødbrunt, mens hunnerne er mattere og grålige.

Sætter sig tit åbenlyst på vægge, grene og lignende steder med vingerne taglagt tæt over kroppen. Tiltrækkes af kunstigt lys og søger derfor ofte til oplyste vinduer.

Skræpperodæder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Forveksling

: Kan forveksles med et par af de andre rodædere, men kan kendes fra disse på de karakteristiske, næsten rette linjetegninger over forvingerne.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet, undtagen på Bornholm.
Skræpperodæder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses flyve i skumringen i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skræpperodæder baseret på Naturbasens observationer:
Skræpperodæder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skræpperodæder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever om efteråret på rødderne af mange forskellige planter.

Levested

: Er fundet i alle landskabstyper, i hele Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter, v/Chinery m.fl., Gads forlag 1998.

Danske sommerfugle, v/M.Stoltze, Gyldendal 2003.

Top-Jensen og M.Fibiger: Danamarks sommerfugle. Østermarie, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: