Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Bent Jensen
    Foto: Bent Jensen
  • Fotograf: Line Sabroe
    Foto: Line Sabroe

Kendetegn

: Vingefang 31-41 mm. Hannen mindre end hunnen. Forvingekanten er rødbrun og bleg. Bagvingens frynser lysere end vingen. De tværgående linjer på forvingen er ofte svage eller helt manglende og danner en "talje" på midten. Denne er mere tydelig hos Hannen.
Strand-Ringspinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Schnack

Variation

: Arten varierer ikke meget men tegningerne kan være mere eller mindre tydlige.

Forveksling

: Larven kan forveksles med Ringspinder (Malacosoma neustria) men adskilles let ved de meget forskellige levesteder. Er man i tivivl om imago kan castrenis adskilles fra neustria ved at have nøgne øjne, hvor neustria har hårede øjne. Bagvingens frynser er mørkere hos castrensis.

M. franconica er mindre og mørkere.

Udbredelse

: I Danmark er arten udbredt men findes primært langs kysterne. Klitterne langs vestkysten, i Østjylland langs Himmerlands østkyst, over det meste af Djursland inkl. Anholt, i Silkeborg, Ringkøbing og Frøslev. På Fyn er arten fundet langs kysten og ligeledes på Sjælland. Ulvshale på Møn og Gudhjem på Bornholm.
Strand-Ringspinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er juli til august.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Ringspinder baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Ringspinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Ringspinder - månedlig fordeling

Biologi

: Ægringene lægges på strå og plantestængler. Æggene overvintrer. Larverne spinder et fælles spind, hvori de lever indtil sidste hudskifte i maj. larverne æder mange foskellige lave planter som Hindbær (Rubus), Vejbred (Plantago) og Pil (Salix). Imago tager ikke føde til sig.

Levested

: Næringsfattige, solvarme, tørre, sandede steder. Ofte ved kysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Waring, Martion & Lewington; Field Guide to the Moths og Great Britain and Ireland.

Skat Hoffmeyer; De danske spindere

butterfly-conservation.org...ground-lackey

De senest indberettede arter i Naturbasen: