Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Jens Larsen
    Foto: Jens Larsen
  • Fotograf: Palle Sørensen
    Foto: Palle Sørensen

Kendetegn

: Længde, han 49-56 cm, hun 58-64. Vingefang, han 93-105cm, hun 108-127 cm. Vægt: Han 680-1125 g, hun 1025-1720 g. Mellemstor rovfugl. Hunnen på størrelse med en musvåge. Hannen betydeligt mindre og på størrelse med stor spurvehøg. Lang hale, tæt stribet underside og hvid underhale. Ungfugle har længdestribet/-plettet mønster af dråbeformede pletter, ligesom undersidens grundfarve kan variere fra flødefarvet til gulbrun. Gamle duehøge har grå overside, lys tværstribet underside og hovedtegning med tydelig hvid øjenbrynsstribe.
Duehøg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anton Larsen

Variation

: I andet kalenderår udskiftes de længdestribede fjer på undersiden med tværbåndede.

Forveksling

: : Hanner: Spurvehøg. Spurvehøgen kendes i flugten ved afrundet hoved der ikke stikker langt foran vingeforkanten. Hos duehøgen rager hovedet tydeligt frem og er mere afgrænset. I flugten har spurvehøgen hurtige vingeslag efterfulgt af glideflugt. Under vingeslag stiger spurvehøgen for derefter at falde jævnt inden glideflugten. Duehøgen har mere stabil flugt med mere ensartet højde.

Duehøgens hale er lidt kortere end spurvehøgens, bredest ved basis og med afrundede hjørner. Den har længere arme og mere S-formet vingebagkant. Duehøgens krop er bredere og artstypisk er ølmaven, der ikke ses hos spurvehøgen. Duehøgen kredser i større cirkler og har længere perioder i glideflugt.

Spurvehøgens ben er lange og tynde, mens duehøgens er relativt kraftige. Ses fuglen i byer eller tæt bebyggelse, er det sandsynligvis spurvehøgen.

Udbredelse

: Ca. 600 par i DK. Udbredt i Europa, Asien, Nordamerika, Algeriet, Marokko, Syrien og Japan.
Duehøg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Både stand- og trækfugl. Begge dele i begrænset antal.

Tidsmæssig fordeling

af Duehøg baseret på Naturbasens observationer:
Duehøg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Duehøg - månedlig fordeling

Biologi

: Ruger 35-41 dage. 3-4 æg. Ungerne flyvefærdige efter godt en måned. Hunnerne tager fortrinsvis fugle af skovskade og duestørrelse, hannerne mindre fugle. Især hunnerne tager også mindre pattedyr.

Levested

: Yngler primært i større højstammede nåle- og løvskove (over 100 ha). Ses oftest i forbindelse med parringsflugten i det tidlige forår, og når de jager på åbent land om vinteren. Lever relativt skjult.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Klaus Malling Olsen: Feltbestemmelse af Spurvehøg/Duehøg. www.birding.dk...hogetekst01 Tommy Dybbro: Fuglebogen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: