Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Cryptocephalus fulvus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-3 mm. Hovedet og pronotum er mere eller mindre rødgule, ofte iblandet mere gullige nuancer, især langs pronotums midte og siderande. Hovedet er bagtil smalt sort. Dækvingerne er gullige med mørkere søm og ofte en diffus mørk skulderplet. Benene er rødgule mens følehornene er sorte med rødgul rod. Kroppens underside er overvejende sort, med lysere for- og mellembryst samt ofte lysere bagrand på sidste bugled.

Kroppen er kraftigt hvælvet. Pronotum er kun meget svagt punkteret og fremstår derfor glat. Dækvingerne er højst dobbelt så lange som pronotum og har regelmæssige punktrækker, som ikke er udviskede bagtil.

Cryptocephalus fulvus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikkel H. Post

Forveksling

: Den eneste oplagte forvekslingsmulighed er Cryptocephalus pusillus. Mange forveksler de to arter med hinanden, da pusillus forekommer i en lys udgave, der ligner en hel del. Normalt har C. pusillus mere udstrakt sort tegning på dækvingerne med en stor plet bag midten. Dækvingerne kan også være helt sorte med kun lysere bagrand.

C. pusillus kan adskilles ved at dækvingerne er over dobbelt så lange som pronotum samt ved at dækvingernes punkstriber bagtil er meget finere end hos fulvus og mere eller mindre udviskede. Ofte vil også fundstedet kunne afgøre arten, idet pusillus lever på løvtræer i modsætning til C. fulvus.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Cryptocephalus fulvus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Cryptocephalus fulvus baseret på Naturbasens observationer:
Cryptocephalus fulvus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cryptocephalus fulvus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet soleksponerede og tørre lokaliteter, hvor den lever på diverse urter. Arterne i denne slægt kommer ofte kun frem i varmt og solrigt vejr med rolige vindforhold.

Levested

: Overdrev og strandoverdrev, heder, ruderater, råstofgrave og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: