Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Henrik Tolderlund
    Foto: Henrik Tolderlund
  • Fotograf: Per  Schans Christensen
    Foto: Per Schans Christensen

Kendetegn

: Mindre og mere slank i forhold til gråand. Vingespejl hvidt. Hannen er grålig med sort gump. Hovedet er brunligt med sort næb. Hunnen ligner gråand , men har lysere hoved og mørkere hale.
Knarand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Vingespejlet kan være mere eller mindre synligt.

Forveksling

: Hunnen kan forveksles med gråand hun og spidsand hun. Spidsanden har dog længere hals, lang spids hale og hvid vingebagkant.

Udbredelse

: Kan ses i hele landet.
Knarand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En relativ fåtallig ynglefugl i Danmark. Ses især i træktiden forår og efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Knarand baseret på Naturbasens observationer:
Knarand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knarand - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært af plantemateriale.

Levested

: Søer, moser og andre vandområder.

De senest indberettede arter i Naturbasen: