Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen

Atlas

: Cartodere bifasciata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En lille, men karakteristisk, art på ca. 2 mm. Kropen er gulbrunlig med sorte pletter på dækvingerne. Benene og følehornene er rødgule, sidstnævnte ofte med mørkere kølle.

Følehornskøllen er 3-leddet. Pronotum er indsnævret på midten. Dækvingerne har tydelige punktrækker og svagt forhøjede stribemellemrum.

Cartodere bifasciata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Variation

: Dækvingepletternes udstrækning kan variere. Sjældent kan dækvingerne være overvejende mørke.

Forveksling

: Farvetegningen gør arten meget karakteristisk. Mørke eksemplarer kan ved første øjekast minde om den sorte eller brunlige Knudret Skimmelbille (Cartodere nodifer), men den adskilles let ved gruber og kraftige knuder på dækvingerne.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig i den sydlige halvdel af Danmark og er under udbredelse mod nord. Arten stammer oprindeligt fra Australien, men formodes at være indført til Europa allerede i sidste halvdel af 1800-tallet.
Cartodere bifasciata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt

Tidsmæssig fordeling

af Cartodere bifasciata baseret på Naturbasens observationer:
Cartodere bifasciata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cartodere bifasciata - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af diverse skimmelsvampe på dødt organisk materiale.

Levested

: Arten er ikke kræsen i sit valg af levested og kan næsten findes i enhver naturtype. Den træffes også ofte i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
bugguide.net

bugguide.net/node/view/108526

Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Majka C.G., Langor D., Rücker W.H: Latridiidae (Coleoptera) of Atlantic Canada: New records, keys to identification, new synonyms, distribution, and zoogeography:

www.chebucto.ns.ca...Atlantic_Latridiidae.pdf

Salvato, G., & Uliana, M. (2016). Prime segnalazioni di Cartodere (Aridius) bifasciata (Reitter, 1877) in Italia (Insecta, Coleoptera, Latridiidae). NATURA BRESCIANA, 40, 145-146.:

www.researchgate.net...313163505_Prime_segnalazioni_di_Cartodere_Aridius_bifasciata_Reitter_1877_in_Italia_Insecta_Coleoptera_Latridiidae

De senest indberettede arter i Naturbasen: