Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Tagrørsfladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,3-2,8 mm. Overvejende rødgul eller brungul. Følehornenes 2-3 næstyderste led er sorte. Hovedet er sort og ret kraftigt og tæt punkteret, ca. så bredt som pronotum. Pronotum er betydeligt smallere end dækvingerne, punkturen er som på hovedet. Dækvingerne har bagtil sort søm og en sort plet på hver side samt ret kraftige punkstriber
Tagrørsfladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Dækvingernes sorte farvetegning kan variere i udstrækning og undertiden er pletterne og sømmen sammenflydende.

Forveksling

: Arten er helt umiskendelig og kan ikke forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Tagrørsfladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især marts-maj. I højsommeren er arten meget fåtallig indtil den nye generation fremkommer august-september. Findes ofte i stormopskyl i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Tagrørsfladbille baseret på Naturbasens observationer:
Tagrørsfladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tagrørsfladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på tagrør. Den overvintrer som voksen.

Levested

: Moser, enge og strandenge hvor der vokser tagrør.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: