Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Fireplettet Dværgsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,8-3,5 mm. Benene er gule, ofte med mørkere lår. Følehornene er brunlige med gul rod. Kroppen er sort, pronotums baghjørner samt en plet ved skulderen og foran spidsen på hver dækvinge er gule.

Hele oversiden er fint og gult behåret. Pronotum er fint og ret tæt punkteret, ca. så bredt som langt, med stærkt rundede og bagtil indbuede sider. Baghjørnerne er spidse og udadrettede.

Fireplettet Dværgsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Sørensen

Variation

: På nogle eksemplarer er dækvingernes bagerste plet utydelig.

Forveksling

: Zorochros minimus, Danmarks mindste smælder (2,3-2,7 mm), ligner ved første øjekast, men den adskilles let ved at pronotums baghjørner er sorte. I øvrigt er dækvingernes pletter mindre og pronotums punktur er især fortil meget kraftigere og tættere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er udbredt men ikke almindelig.
Fireplettet Dværgsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Fireplettet Dværgsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Fireplettet Dværgsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fireplettet Dværgsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden, hvor den ernærer sig af planterødder eller rov. Den voksne dyr kan blandt andet træffes i urtevegetation.

Levested

: Sø- og åbredder eller på overdrev, enge mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: