Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Pedersen
    Foto: Jan Pedersen
  • Fotograf: Torkild Kristensen
    Foto: Torkild Kristensen
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam

Kendetegn

: Dådyret er den 2. største hjorteart i DK. Vægt op til 100 kg, skulderhøjde 90-100 cm, længde 130-175 cm.

Farven varierer fra næsten sort til lys brun eller rødbrunlig. Sommerpelsen kort med hvide pletter på ryggen, der har en tydelig afgrænsning lidt under midten af kroppen. Vinterpelsen tyk og noget grovere og pletterne kan mangle helt.

Meget markant og velafgrænset spejl. Halen relativt lang, op til 20 cm. Sort stribe ned ad halen, på hvid baggrund, indrammet i sort, som et "111".

Lysere parti foran på halsen.

Eneste danske hjorteart med skovl på geviret.

Dådyr
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Hetland

Variation

: Farven i pelsen kan variere meget mellem individerne og mellem sommer- og vinterpels.

Forveksling

: Eneste danske hjorteart med hvid bug. Ryggen oftest mørkebrun, og nederste del af kropssiden lysebrun; dermed trefarvet indtryk, hvorimod rådyr og sika er ensfarvede.

Forveksles oftest med sikahjorten. Sikahjorten er mindre. Den mangler skovl, bugen er lys, ikke hvid, pletter og spejl er ikke så velafgrænset, halen noget kortere. Intet lyst parti på halsen.

Kronhjort større men lidt slankere, ofte med lys bug, ikke hvid.

Udbredelse

: Uddøde i DK i slutningen af sidste mellemistid, men blev genudsat i starten af middelalderen som jagtbytte. Udbredt i mindre flokke i det meste af landet, men hyppigst på øerne, primært midt- og sydsjælland, Lolland, sydlige Fyn og Langeland. I jagtsæsonen 2001-2002 blev der nedlagt ca 1700 dyr, deraf 850 vildtlevende. En del vildtlevende dådyr er undslupne dyr.

Udbredt i Europa og Nordamerika.

Dådyr - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Dådyr baseret på Naturbasens observationer:
Dådyr - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dådyr - månedlig fordeling

Biologi

: Brunst midt oktober til midt november. Yngler maj-juni, drægtighed 8 mdr., dier i ca 8 mdr. Hunnerne (då) er kønsmodne omkring halvandet år, hannerne et år senere. Levetid omkring 15 år.

Levested

: Foretrækker åben skov med blandet vegetation, men ses også ofte på åbne arealer f.eks. landbrugsjord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Asferg T., Olesen C.R. & Andersen J.P. Krondyr, dådyr og sika i Danmark. Faglig rapport fra DMU, nr. 512, 2004

www.sns.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: