Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Henrik Larsen
    Foto: Hans Henrik Larsen
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Vildsvinet er et ca. 150 cm langt og kraftigt bygget dyr med trekanten hoved. Ornen (hannen) har kraftige hugtænder, der kan blive op til 20 cm lange og er velegnede til forsvar. Farven hos de voksne er i mørkebrune og sorte nuancer, mens grisene er gullige med vandrette gulbrune striber.

Ser man kun vildsvinets spor, vil man kunne se, at bi-klovene, modsat de fleste andre dyr med klove, oftest sætter tydelige mærker bagtil (se www.fugleognatur.dk/gallery...

Vildsvin
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Carsten Poulsen

Variation

: Arten kan variere i størrelse og farve. Kroppen han have en længde på 100-180 cm og vægten kan ligge på 60-200 kg. Farven kan være lysebrun og grålig til mørkebrun og næsten sort.

Forveksling

: Vildsvinet kan ikke forveksles med andre dyr i den danske natur.

Udbredelse

: Vildsvinet er naturligt hjemmehørende i løvskove i Europa, Asien og Nordafrika.

I Danmark blev vildsvinet udryddet i starten af 1800-tallet, men er nu genindvandret fra Tyskland og findes fåtalligt og spredt i Jylland. Desuden har der siden 1926 levet en isoleret bestand på ca. 150 vildsvin i Tofte Skov, som er indhegnet med 27 km hegn.

Selv om vildsvin er en dansk hjemmehørende art, er den uønsket i Danmark af både landbruget og myndighederne. Af frygt for at vildsvin skal smitte tamsvin med svinepest, har de danske svineproducenter i en årrække givet tyske jægere skydepræmier for vildsvin der nedlægges syd for den dansk-tyske grænse. Samtidig regnes vildsvin af Miljøstyrelsen som skadevoldende vildt og arten skydes (reguleres) derfor hele året. Modsat normal jagtetik må vildsvin skydes døgnet rundt, også om natten, og der må til jagt på vildsvin anvendes kunstigt lys. Samtidig må vildsvin skydes på foderpladser og fra kunstigt skjul.

I 2018 er svinepesten kommet nærmere Danmarks grænse. Derfor er det i folketinget besluttet, at opføre et vindsvinehegn til 80 mio. kr. langs hele den dansk-tyske grænse, hvilket ifølge de officielle forklaringer skal hindre vildsvin og dermed svinepesten i at sprede sig til Danmark.

Vildsvin - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vildsvinet kan se hele året

Tidsmæssig fordeling

af Vildsvin baseret på Naturbasens observationer:
Vildsvin - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vildsvin - månedlig fordeling

Biologi

: Vildsvin lever i flokke med søer, grise og ungdyr, mens gamle orner strejfer alene rundt uden for parringstiden. Grisene fødes i april-maj og normalt er der 5-7 unger i et kuld.

De finder føde ved at rode i jorden efter primært rødder og anden planteføde. De tager dog også orme, larver og andre dyr og kan således endda tage mus, fugleunger og æg. De bruger trynen til at grave med og kan på marker således forvolde store markskader, mens de i naturområder skaber dynamik og levesteder for andre arter.

Vildsvin er gode svømmere og kan uden problemer svømme over større søer og fjorde.

Levested

: Vildsvin foretrækker at leve i et varieret landskab med løvskov eller blandingsskov med adgang til dyrkede arealer.

De senest indberettede arter i Naturbasen: