Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

 Figur

Kendetegn

: En mos med tydeligt sølvskinnende, ugrenede, skud (de sølvskinnende blade er ret tiltrykte stænglen). Skuddene er ca. 1 cm. lange

Bladet er ægformet med noget forlænget spids og en bladnerve, der når 2/3-3/4 af den samlede bladlængde ud til bladspidsen.

Sporehusene er rødbrune og nikkende og seta (stilk) sporehus ca. 1 cm. lang.

Sølv-Bryum vokser i små tuer eller "plamager" og skuddene er tætstillede, hvilket gør de sølvskinnende tuer ret iøjnefaldende.

Sølv-Bryum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: Sporehuse er ofte ikke til stede.

Forveksling

: Sølv-Bryum er en let kendelig art p.g.a. sin sølvskinnende fremtræden. Den er stort set den eneste mos i den store Bryum-slægt med mere 40 danske arter, der er let kendelig.

Udbredelse

: Sølv-Bryum er meget almindelig på passende voksesteder i hele landet.
Sølv-Bryum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Sporehusene modner om efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Sølv-Bryum baseret på Naturbasens observationer:
Sølv-Bryum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sølv-Bryum - månedlig fordeling

Biologi

: Sølv-Bryums biologi er som andre mossers med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N kromosomer) og den kønnede generation (2N kromosomer: sporedhustilk og sporehus). Men sporehuse udvikles ofte ikke.

Levested

: Sølv-Bryom er stærkt kulturbetinget og vokser på jord og sand, ved stikanter, i flisemellemrum etc. - hvor der er næringsrigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: