Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Kendetegn

: Stænglen er opret og indtil 8 cm. lang og lodden af rhizoider (hårformede udvækster).

Bladene er ikke eller kun ret utydeligt nedløbende, smalt lancetformede og opret-udadvendte. De har en ret kraftig rødlig ribbe, som dog ikke når bladspidsen, og som har 2 rækker tænder på dorsal(bug-)siden.

Bladene er tydeligt tandede og har dobbelt randsøm.

Den vokser i tætte tæpper og puder, der som ældre bliver tydeligt flerlagede og stratificerede.

Den er tvebo med særkilte han- og hunplanter, men sporehuse fremkommer om foråret og er nogenlunde almindelige.

Brunfiltet Stjernemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Sporehuse mangler ofte, d.v.s., hvis kun det ene køn er tilstede i en bevoksning.

Forveksling

: Brunfiltet Stjernemos er en ret let kendelige art qua sin kraftigt filtede, ret lange stængel, tandede bladrand og tænder på bladnervens dorsalside, som let ses i lup eller endda med det blotte øje.

Mnium stellare har kun sparsomt filtet stængel og enlaget randsøm.

Mnium marginatum kan ligne, og har også tandet bladrand og flerlaget randsom, men har ingen tænder på bladnervens dorsalside. Den er desuden tvekønnet og har altid mange sporehuse. Til forskel fra Brunfiltet Stjernemos er den ofte tydeligt rødligt anløben.

Udbredelse

: Meget almindelig landet over.
Brunfiltet Stjernemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Åre rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Brunfiltet Stjernemos baseret på Naturbasens observationer:
Brunfiltet Stjernemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunfiltet Stjernemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med grøn mosplante med n kromosomer og sporehus og sporehusstilk med 2n.

Den er tvebo, d.v.s. med hanlige og hunlige organer på forskellige planter. Hvis kun det ene køn er i området, så kommer der ikke sporehuse.

Levested

: Hyppigst på lidt fugtig, lidt sur bund, ofte ved foden af træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln: Bladmossor - Kompaktmossor-kapmossor. Bryophyta: Anetangium - Orthodontium. ISBN 91-88506-64-1

Den Danske Mosflora I Bladmosser, Anne Grethe Andersen et al, Gyldendal 1976, ISBN 87-01-30371-6

De senest indberettede arter i Naturbasen: