Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ester Højrup
    Foto: Ester Højrup
  • Fotograf: Ester Højrup
    Foto: Ester Højrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

 Figur

Kendetegn

: Den danske navn er ifølge den officielle danske mos-navneliste Kugle-Filtmos (se kilder!).

Stænglen er ugrenet og højst 3 cm. høj og bladene er lyst gulgrønne. Bladene er lancetformede, stumpe til svagt spidse og er lidt tandede i spidsen.

Kugle-Filtmos har næsten altid en kugleformet samling af ynglelegemer for enden af stænglen og er bladløs 0,5-1 cm. under kuglen med ynglelegemer. Den ligner så en knappenål eller kortnål.

Der er sjældent, at der udvikles sporehuse.

Kugle-Filtmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Stinne Lundgård Lande

Variation

: Der er ingen variation af interesse for bestemmelsen.

Forveksling

: Når den lysegrønne Kugle-Filtmos har de kugleformede samlinger af ynglelegemer i skudspiserne - hvad den næsten altid har - ligner den ikke andre mosser.

Når de ikke har det, ligner den nogle andre små topfrugtede mosser, men den lysegrønne farve afslører den normalt, - ellers må man ty til nøgle og mikroskop.

Den ligner en mini-udgave af den anden danske art i slægten: Almindelig Filtmos (Aulacomnium palustre), som dog er meget større og gror i fugtige-våde væld og i hængesæk. Almindelig Filtmos kan en sjælden gang have kugleformede samlinger af ynglelegemer i spidsen.

Udbredelse

: Almindelig, men overses let p.g.a. størrelsen.
Kugle-Filtmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når den ikke er dækket af sne. De kugleformede samlinger af yngknopper kan ses en stor del af året, eller erkendes som henvisnende dele.

Tidsmæssig fordeling

af Kugle-Filtmos baseret på Naturbasens observationer:
Kugle-Filtmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kugle-Filtmos - månedlig fordeling

Biologi

: Mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N) og sporehusstilk(sporofyten, 2N kromosomer); men Kugle-Filtmos har stor set kun N-generationen og klarer sig med vegetativ formering med yngleknopper.

Levested

: I tuer og små tæpper i skove og moser, i reglen på gammelt, frønnet træ.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: