Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erland Nielsen
    Foto: Erland Nielsen
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: En ret kraftig mos med ca. 10 cm. lang, stærkt filtet stængel, der er ugrenet eller sparsomt grenet. Stængelbladene er grønne-gulgrønne, men skudspidserne er iøjnefaldende lyst gulgrønne. Bladene er aflangt tungeformede, med but spids og en kraftig mørk ribbe, der løber næsten helt ud i bladspidsen.

Det er ret sjældent, den har sporehuse.

Set i mikroskop er cellerne i midten af bladet kort firkantede og med iøjnefaldende tykke vægge.

Almindelig Filtmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: I praksis kender man arten ret let på de lyst gulgrønne skudspidser, der har ret stor kontrast til de grønne blade længere nede på stænglen - i forbindelse med den stærkt filtede stængel og dens fugtige voksesteder i kær.

Den anden danske art i slægten: Kugle-Filtmos er meget mindre og har næsten altid karakteristiske kugleformede samlinger af ynglelegemer for enden af stænglen.

Det er en af de mosser, som er ret let at kende, men svær at nøgle. Hvis man skal nøgle sig frem til den, er mikroskopering nødvendig.

Den har visuelt ret stor lighed med arter af slægten kløvtand (Dicranum), men har altid rette blade i fugtig tilstand; og den kan i praksis næsten atid kendes fra disse på de kontrasterende hvidgule til lysegrønne skudspidser.

Udbredelse

: Den er almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder landet over.
Almindelig Filtmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt,

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Filtmos baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Filtmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Filtmos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N) og sporehussporehusstilk (2N kromosomer).

Levested

: Fugtig-våd bund i moser og kær. Som en af få mosser er den almindelig både i rigkær og fattigkær, hvor den det sidste sted gror mellem tørvemosser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: