Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erland Nielsen
    Foto: Erland Nielsen
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen
  • Fotograf: Ole B. Lyshede
    Foto: Ole B. Lyshede

Kendetegn

: Kløftet Tørvemos er en ret kraftig, indtil 15 cm høj, lysegrøn tørvemos med spidse grenblade og stængelblade, der er tungeformede med et tydeligt indhug eller skår i spidsen.

Grenbladene er næsten flade og ikke hule; de er tæt taglagte i skrue, hvor flere spinkle arter har bladene rækkestillede ovenfor hinanden.

Kløftet Tørvemos er en rent grøn art uden sort, brunt eller rødt på stængel eller blade, dog er den blegere forneden i skuddet.

Toppens grene er regelmæssigt ordnet, så skuddet set ovenfra fremtræder stjerneformet. Skudspidsen har et markeret centrum med en tydelig fast endeknop i centrum af skuddet.

Kløftet Tørvemos vokser i løse bevoksninger(og ikke i tuer), hvor de enkelte skud ud udstrakt grad ikke rører ved hinanden. I fugtig tilstand er den ret skinnende.

Kløftet Tørvemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rene Sørensen

Forveksling

: Sektionen Palustria med bl.a. Almindelig-, Rød- og Sod-Tørvemos adskilles ved at have stumpe, grenblade.

Udspærret Tørvemos (Sphagnum squarrosum) kendes let på de udspærrede grenblade, desuden er den mørkegrøn.

Af andre rent grønne arter med et tydeligt markeret skudcentrum, og ikke-hule, skruestillede grenblade er der især følgende forvekslingsmuligheder:

Tæt, filtret, tueformet vækst:

Frynset Tørvemos (S. fimbriatum) er også rent grøn og med tydelig endeknop, men er meget spinklere og vokser i tætte, ret filtrede tuer, som især holdes sammen af grenenes næsten trådagtige forlængelser, som Kløftet Tørvemos ikke har.

Brodspids-Tørvemos (Sphagnum fimbriatum) har markeret skudcentrum, men ret utydelig endeknop. Den adskilles måske lettest på voksestedet, som fortrinsvis er fugtig hængesæk, hvor den i Danmark ofte er den helt dominerende art. Desuden har grenbladene en brod, som kan ses i lup.

Løs, tæppeagtig vækst, hvor de enkelte skud i udstrakt grad ikke rører hinanden:

Stiv Tørvemos – Sphagnum girgensonii – ligner ret meget og har ret lignende voksesteder og vokser heller ikke i tuer. Dens skud er i endnu højere grad end Kløftet Tørvemos smukt stjerneforemde set fra oven pga. de udpræget regmæssigt ordnede grene. Den har markeret skudcentrum, men ingen tydelig endeknop og er mat i fugtig tilstand; desuden har den ikke det tydelige skår i stængelbladene, som Kløftet Tørvemos har.

Udbredelse

: Temmelig almindelig i hele landet på egnede voksesteder.
Kløftet Tørvemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Kløftet Tørvemos baseret på Naturbasens observationer:
Kløftet Tørvemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kløftet Tørvemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den normale mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N) og sporehuset (2N kromosomer). Hos tørvemosser er det kun selve det kugleformede sporehus, der er 2N, stilken er N, hvor den hos andre bladmosser er 2N som sporehuset.

Levested

: Middelfugtig, næringsfattig bund i kær- og skovmoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

De senest indberettede arter i Naturbasen: