Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thorild Bennett
    Foto: Thorild Bennett
  • Fotograf: Anne Drøgemüller Lund
    Foto: Anne Drøgemüller Lund
  • Fotograf: Kim Aaen
    Foto: Kim Aaen

Kendetegn

: Med den sædvanlige struktur for en tørvemos: opret stængel og sidegrene i bundter, blade med to slags celler: store gennemskinnelige hyalinceller uden grønkorn og mindre klorofylceller med grønkorn. Hyalincellerne kan opsuge vand.

Udspærret Tørvemos er mørkegrøn og med karakteristisk udspærrede grenblade, hvor bladspidsen stritter ud til siden. Den er ret kraftig i væksten for en tørvemos. Den ligner et lille grantræ.

Udspærret Tørvemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Udspærret Tørvemos er en karakteristisk og let kendelig art.

Ingen andre tørvemosser er mørkgrønne og har de karakteristisk udspærrede blade. En anden, mindre art: Spagnum teres kan også have noget udspærrede blade, men er mindre og gulgrøn.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Udspærret Tørvemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Udspærret Tørvemos baseret på Naturbasens observationer:
Udspærret Tørvemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Udspærret Tørvemos - månedlig fordeling

Biologi

: Med den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte. Mosplanten har N kromosomer. Sporehuset har 2N kromosomer, og her dannes sporer N ved reduktionsdeling. Til forskel fra andre bladmosser har stilken, som det kugleformede sporehus sidder på, også N kromosomer.

Levested

: Bestanddannende i skovmoser m.v. En af de mest næringskrævende/næringstolerante tørvemosser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: