Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie Glahn
    Foto: Marie Glahn
  • Fotograf: Marie Glahn
    Foto: Marie Glahn
  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth

Kendetegn

: Det er en karakteristisk art, der står i tætte og ofte faste tuer, hvor de enkelte stænglers sidegrene bliver presset opad og indad mod stænglen.

Hvis man bryder tuerne, falder de dog let fra hinanden, da sidegrenene er ret korte (under 1 cm lange) og ikke har særlig mange forlængelser, der kan være med til at filtre tuerne sammen.

Farven er gerne ret lys, blegt grønlig, eventuelt gul hos planter, der vokser soleksponeret og samtidigt ret fugtigt.

Grenbladene, der er temmeligt hvælvede med tendens til kuplet/bådformet spids, kan minde lidt om dem hos arterne af Sektion Sphagnum (Alm. tørvemos m.fl.), men er mere langstrakte. Grenbladene betragtes af nogle som spidse, af andre som rundede i spidsen. De er ikke i væsentlig grad udadbøjet fra grenene.

Hovedstængelen er mere eller mindre brun.

Stængelbladene er små og nærmest kort trekantede med en rundet og karakteristisk kappeformet spids.

Tæt Tørvemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie Glahn

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Der er flere andre tørvemosser, hvor tuerne kan have et noget lignende udseende med lys farve, kompakt og tæt struktur og opadrettet grene. Det gælder Blød tørvemos og til tider også bevoksninger af arter som Alm.- og Fedtet tørvemos, når de vokser under lignende betingelser som Kompakt tørvemos. I alle tilfælde er formen af Kompakt tørvemos stængelblade dog meget karakteristisk.

Foruden visse tørvemosser, kan den overfladisk ligne Almindelig Hvidmos, Leucobryum glaucum, en hel del, på de meget tætte, lyse tuer. Men den har den sædvanlige tørvemosstruktur med sidegrene i bundter ud fra stænglen og ribbeløse blade. Almindelig Hvidmos har ret svagt grenede (oftest tvegrenede) stængler og blade med kraftig ribbe, der udfylder det meste af bladet.

Udbredelse

: Da egnede voksesteder er sjældne, er planten tilsvarende sjælden. På egnede biotoper er planten dog ret almindelig, især i Vestjylland.
Tæt Tørvemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Danner sporerhuse om sommeren-sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Tæt Tørvemos baseret på Naturbasens observationer:
Tæt Tørvemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tæt Tørvemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationskifte mellem den grønne plante (gametofyten), hvorfra der efter befrugtning af de hunlige organer vokser sporehuse frem, som er 2N og hvori sporerne (N) opstår ved reduktionsdeling. I modsætning til hos de egentlige bladmosser er sporehusstilken dog også N.

Levested

: Hedemoser og fugtige heder, især meget næringsfattige steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: