Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Erland Nielsen
  Foto: Erland Nielsen
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Kendetegn

: Som andre tørvemosser har den sidegrene i bundte ud fra stænglen.

Det er en kraftig tørvemos med butte grenblade og lysegrønne-grønne farver, helt uden vinrødt. Hanplanterne kan dog være mere eller mindre rødligt-kødfarvede, men er ikke vinrøde. Mange af grenene har lyse, spidse forlængelser.

Den vokser i løse puder i kær.

Almindelig Tørvemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nikolaj H. Correll

Variation

: Se kendetegn. Planten er i reglen lysegrøn, men kan få mere grønligbrune farver i skygge.

Forveksling

: Arten kan i felten kendes ret sikkert ud fra følgende:

Sektionen Palustria inden for sphagnumslægten og med med 6 danske arter er kendetegnet ved butte, skeformede grenblade.

Her har Rød Tørvemos (S. magellanicum) næsten altid tydeligt vinrøde farver.

Sod-Tørvemos (S. papillosum har butte grene, som næsten altid mangler de blege forlængelser, og mat sodbrune farver.

En i Danmark sjælden art: S. centrale gror i rigkær og kan ikke skelnes sikkert fra Almindelig Tørvemos uden mikroskopering, men har ofte 3 hængende grene af 5 i hvert grenknippe, hvor Almindelig Tørvemos i reglen har 2. S. affine og S. austinii er sjældne og svære at skelne makroskopisk fra Almindelig Tørvemos.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede lokaliteter, men det er de egnede lokaliteter ikke nødvendigvis.
Almindelig Tørvemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Tørvemos baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Tørvemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Tørvemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N) og sporehuset (2N kromosomer). Hos tørvemosser er det kun selve det kugleformede sporehus, der er 2N, stilken er N, hvor den hos andre bladmosser er 2N som sporehuset.

Et af fotografierne viser en mosplante af Almindelig Tørvemos med de karakteristiske kugleformede sporehuse.

Levested

: Fattigkær og lidt fugtig næringsfattig skov. Men har ret bred økologisk amplitude.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: