Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Arne Recke
    Foto: Arne Recke
  • Fotograf: Erik Frøsig
    Foto: Erik Frøsig
  • Fotograf: Erik Frøsig
    Foto: Erik Frøsig

Atlas

: Lav Hindebæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Med indtil 40 cm. højt, stærkt grenet bladløst blomsterskaft (bortset fra små, reducerede støtteblade). Blomsterne er ret lyst himmelblå og sidder i en stærkt grenet, ret åben og løsblomstret stand.

Grundbladene er rosetstillede, butte til svagt spidse og ca. 1/4 af blomsterskaftets længde; de er 1-2 cm. brede og uden tydelige sidestrenge til hovedstrengen.

Frugten er en nød og bægeret er hindeagtigt. Støttebladene i blomsterstanden er brodspidsede og med køl.

Lav Hindebæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Forveksling

: Den afgørende forvekslingsmulighed er med Tætblomstret Hindebæger. Denne har tydeligt mørkere, lillablå blomsterfarve og støtteblade som ikke er brodspidsede og heller ikke kølede.

Tætblomstret hindebæger har større og kraftige rosetblade (ca. 3/4 af blomsterskaftes længde) som er brodspidsede; de har tydelige sidenerver til hovedstrengen.

Vegetativt kan planten godt kendes på bladene. De har dog en overfladisk lighed med bl.a. Strand-Karses grundblade.

Udbredelse

: Lav Hindebæger er ret sjælden i Danmark, og er gået tilbage i takt med tilgroningen af de ydre strandenge. Den er dog ofte ret talrig og bestanddannende, hvor den forekommer.
Lav Hindebæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Lav Hindebæger baseret på Naturbasens observationer:
Lav Hindebæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lav Hindebæger - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig saltelskende urt,hvis blomster bestøves af insekter. Frugten er en nød, som spredes af vand og vind.

Angående betydningen af de videnskabelige hhv. danske slægtsnavn: se Tætblomstret Hindebæger!

De latinske artsnavn "humile" betyder "ved jorden", "lav" (af latin: "humus"="jord") og er ret intetsigende. Det samme gælder det danske artsnavn.

Levested

: Strandenge, beskyttede kyster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: