Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karin Di Martini
    Foto: Karin Di Martini
  • Fotograf: Karin Di Martini
    Foto: Karin Di Martini
  • Fotograf: Karin Di Martini
    Foto: Karin Di Martini

Atlas

: Tætblomstret Hindebæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil 1/2 meter høj, men er i reglen lavere. Blomsterskaftet er bladløst, kraftigt grenet foroven, og blomsterne sidder i en tætblomstret halvskærmlignende top.

Blomsterfarven er ret mørkt lillablå, tydeligt mørkere end den lyst himmelblå farve hos Lav Hindebægers blomster.

Bladene er grundstillede rosetblade; længden er 2/3-3/4 af blomsterskaftets. De er brodspidsede, 1,5-3,5 cm. brede, og hovedstrengen har tydelige sidestrenge.

Bægeret er hindeagtigt. Bægerrøret er næsten kun håret ved basis, og støvknapperne er gule.

Støttebladene i blomsterstanden er spidse, men ikke brodspidse, og uden køl.

Frugten er en nød.

Tætblomstret Hindebæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karin Di Martini

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er med Lav Hindebæger.

Lav Hindebæger har meget mindre og smallere rosetblade, som kun er 1-2 cm. brede og kun op til 1/4 af blomsterskaftes længde. Bladene er ikke brodspidse. Støttebladene i blomsterstanden er brodspidse og kølede. Lav Hindebæger har en tydeligt lysere, himmelblå blomsterfarve. Lav Hindebægers rosetblade er tydeligt smallere og mindre har ikke tydelige sidetrenge til hovedstrengen.

Hindebægerarternes rosetblade er ret lette at kende fra andre saltelskende planters rosetblade. Der er dog en overfladisk lighed med f.eks. Strand-Karses og Strand-Asters grundblade.

Udbredelse

: Tætblomstret Hindebæger er ret sjælden; dog er den temmelig almindelig i den sønderjyske marsk. Den står ofte i større bestande, hvor den forekommer.
Tætblomstret Hindebæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Tætblomstret Hindebæger baseret på Naturbasens observationer:
Tætblomstret Hindebæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tætblomstret Hindebæger - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig saltelskende urt, der i reglen er bestanddannende og vokser på strandenge. Blomsterne bestøves ved insekter.

Frugten spredes med vind eller vand.

Det videnskabelige slægtsnavn "Limonium" kommer af gammelt græsk "leímón"="eng" og betyder altså "engplante".

Artsnavnet "vulgare" betyder "almindelig"; det er planten slet ikke og navnet er ret intetsigende.

Det danske slægtsnavn "hindebæger" sigter til det hindeagtige bæger, som kendetegner slægten, og de fleste slægter i familien. "Tætblomstret" kommer af, at blomsterstanden er mere tætblomstret end hos Lav Hindebæger.

En del arter fra slægten og familien dyrkes i haver.

Levested

: Strandenge, marsk, beskyttede, næringsrige strandbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: