Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Vej-Engelskgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vej-Engelskgræs har et indtil 40 cm højt, glat eller næsten glat, bladløst skaft med en kurvagtig blomsterstand for enden. Ved grunden er en roset af indtil 12 cm lange linjeformede blade, 1,5-2 mm brede. Blomsterstanden er kugleformet og med støtteblade, hvor de ydre er spidse (ikke brodspidse) og af længde med de indre. Der er ca. 10-30 blomster i blomsterstanden. Disse er rosenrøde og velduftende; bægeret er overvejende håret langs strengene.
Vej-Engelskgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Blomsterskaftet er i reglen glat, men det kan godt være en smule håret som Stand-Engelskgræs (håret blomsterskaft).

Forveksling

: I blomst kan Vej-Engelskgræs kun forveksles med Strand-Engelskgræs.

Den sikreste skillekarakter til Strand-Engelskgræs er støttebladene i blomsterstanden:

Strand-Engelskgræs har 1-1,5 mm brede rosetblade, ofte tydeligt håret blomsterskaft og støtteblade i blomsterstanden, hvor de ydre er kortere end de indre og kort brodspidsede (spidse og ikke brodspidsede hos Vej-Engelskgræs). Bægeret hos Strand-Engelskgræs er desuden tydeligt håret over det hele.

Vegetativt kan de to underarter af engelskgræs med lidt forsigtighed skelnes på bredden af rosetbladene.

Der kan være forvekslingsmuligheder med små individer af Strand Vejbred og Strand-Trehage, men i reglen kan man finde rester af sidste års blomsterstande, som afslører arten.

Udbredelse

: Vej-engelskgræs er ret almindelig på indlandslokaliteter i Jylland. Det er uklart, hvor udbredt den er på Øerne. Engelskgræs langs motorveje m.v. er sandsynligvis overvejende Strand-Engelskgræs, som tåler vejsalt bedre.
Vej-Engelskgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vej-Engeskgræs blomstrer maj-september. Uden for blomstringstiden kan man i reglen finde rester af sidste års blomster.

Tidsmæssig fordeling

af Vej-Engelskgræs baseret på Naturbasens observationer:
Vej-Engelskgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vej-Engelskgræs - månedlig fordeling

Biologi

: Vej-Engelskgræs er en flerårig staude, der bestøves via insekter og hvor frøene spredes medvinden. Vej-Engelskgræs er ikke som Strand-Engelskgræs halofil (saltelskende).

Navnet Engelskgræs kommer formentlig af tidligere dialekter, hvor engelsk har betydningen fremmed. Et ældre dansk navn, som næsten er ude af sproget er Fåreleger (fårelilje) jfr. Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter.

Levested

: Vej-Engelskgræs lever overvejende langs veje på indlandslokaliteter i Jylland.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9). Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter (om oprindelsen af navnet Engelskgræs).

De senest indberettede arter i Naturbasen: