Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Svær at bestemme!

Kan forveksles med andre arter, bør derfor bestemmes / bekræftes i forum ud fra gode fotos og angivelse af vært.

Kendetegn

: Frugtlegemet er etårigt og klinet fladt op ad værten. Det er uden hat. Formen er cirkulær eller langstrakt og vidt udbredt. Der er 3-4 runde porer pr. mm. Selve porefladen er rustfarvet, ”purpurbrun”, til rødbrunlig i det inderste af frugtlegemet, hos ældre og større eksemplarer kan dette mørke område fylde hoveddelen af frugtlegemet. Kanten/randen er hvid og er ikke besat af porer. Konsistensen er sej i det.
Purpurbrun Foldporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Variation

: Purpurbrun foldporesvamp varierer noget i størrelse, og det yderste af den mørke porebærende del kan have tilsyneladende lukkede porer. Porernes form kan være runde eller lidt langstrakte i det; især kantporerne kan virke langstrakte.

Forveksling

: Arten er temmelig karakteristisk og kan ikke umiddelbart forveksles med andre svampe.

Udbredelse

: Purpurbrun foldporesvamp findes hist og her i Nord- og Vestjylland samt i Nordsjælland. Enkelte fund andre steder i landet forekommer.
Purpurbrun Foldporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses hele året, men har en lille overvægt i årets første måneder, når der ikke er snedække.

Tidsmæssig fordeling

af Purpurbrun Foldporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Purpurbrun Foldporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Purpurbrun Foldporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Purpurbrun foldporesvamp snylter på nåletræ.

Levested

: Her i landet er den kun fundet på nåletræ (især på fyr), især på sandet bund i plantagerne i Nord- og Vestjylland. Den lever på stammer eller grene af disse træer, meget gerne på undersiden af døde grene, der stadig sidder fast på træet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske rødliste / Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). - Danmarks Miljøundersøgelser, [2004]-. Findes på: redlist.dmu.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: