Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørgen Christiansen
  Foto: Jørgen Christiansen
 • Fotograf: gorm jensen
  Foto: gorm jensen
 • Fotograf: gorm jensen
  Foto: gorm jensen

Kendetegn

: Frugtlegemet sidder klinet/tiltrykt op af værten eller danner små udhængende hatte i den øverste kant og det kan endda forekomme at hattene er

taglagte.

Hatten, hvis den er der, kan rage op til 1,5 cm ud fra værten, er tynd, stærkt til svagt, uregelmæssigt kruset i randen (ofte indtil midt på), overfalden er noget ru, synlige koncentriske vækstzoner (bånd i forskellige nuancer ud fra "centrum" til randen), orangebrun til gråbrun eller tobaksbrun, som sagt med

nuancer.

Sporedannende lag (det fladt tiltrykte væv) er under lup fint brunfiltet, orangebrunt over det gråbrunlige til tobaksbrunt, dog lysere ud mod

randen.

Konsistensen er læderagtig, kan være noget besværlig at fjerne fra værten, men det kan ligeså normalt sidde løst på værten.

Tobaksbrun Ruslædersvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: forveksles ikke normalt, men Gran-lædersvamp er en mulighed denne vokser dog på grantræer og er lysere.

Udbredelse

: Almindelig i DK
Tobaksbrun Ruslædersvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses hele året, men har somregel gode fremvæksts perioder i efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Tobaksbrun Ruslædersvamp baseret på Naturbasens observationer:
Tobaksbrun Ruslædersvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tobaksbrun Ruslædersvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Snyltende på grene af løvtræ gerne døde grene.

Levested

: Snyltende på grene af løvtræ, ofte på pilegrene, men som sagt også på andet løvtræ, gerne fastsidden døde grene.

De senest indberettede arter i Naturbasen: