Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen

Kendetegn

: Elle-Spejlporesvamp danner indtil 5 cm. brede, ofte taglagte, fladt trekantede hatte. Der kan være resupinate partier af varierende omfang.

Oversiden har rette, udad dog undertiden krumme, hår (setae).

Porefladen går fra okkerbrun til gulbrun/orangebrun og er i alt fald i de unge stadier gråhvidt spejlende.

Der er 2-4 porer pr. mm.

Konsistensen er ret sej/hård.

Elle-Spejlporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Sofus Ryge Petersen

Variation

: Kan undertiden findes i en atypisk form med store resupinate (nedløbende) partier.

Forveksling

: Birke-Spejlporesvamp er resupinat og i reglen med et iøjnefaldende ukønnet, knudret stadium nær det kønnede.

Bøge-Spejlporesvamp og Kroghåret Spejlporesvamp har anden vært, bøg.

Ræve-Spejlporesamp på Bævre-Asp.

Almindelig Ildporesvampe m.fl. ildporesvampe har tykkere hat og ikke spejlende-reflekterende poreflade.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnet substrat i hele landet.
Elle-Spejlporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Forår-efterår.

Gamle frugtlegemer kan i reglen erkendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Elle-Spejlporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Elle-Spejlporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Elle-Spejlporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Med enårige frugtlegemer.

Den vokser på skrantende eller død Rød-El og snylter på og nedbryder denne. Den kan dog også findes på birk.

Levested

: På døde og skrantende Rød-El, sjældnere på birk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: