Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ditte Nan Hansen
    Foto: Ditte Nan Hansen
  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

 Figur

Kendetegn

: Hatten er 4-10 cm., porelaget lidt nedløbende og stokken 3-4 x 1-,5 cm.

Den er smukt konsolformet med regelmæssig zonering af hatfladen i mat gulbrune til rødbrune farver. Strukturen er ret hård og sej.Porefladen er grålig med et rosa skær og 1-3 porer per mm.

Almindelig Sandporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Park-Sandporesvamp (C. cinnamomea), som endnu ikke er kendt fra Danmark, har mere sammesatte uregelmæssige frugtlegemer med mere skinnende farver og vokser på bedre jord.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på egnede voksesteder og ifølge Nordeuropas Svampe muligvis i tilbagegang.
Almindelig Sandporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses sædvanligvis i perioden juli-oktobe.r

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Sandporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Sandporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Sandporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Den er formentlig ektomykorrhizadanner med nåle- og løvtræer.

Levested

: Sandet, mager bund i nåleskov, men forekommer også på tilsvarende mager bund i løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

Nordeuropas Svampe, Gyldendal 2019, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen.ISBN 978-87-02-17616-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: