Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

 Figur

Kendetegn

: Blomme-Ildporesvamp vokser altid på arter af stenfrugtfamilien, især blommeslægten (Prunus), hvor man ikke finder andre arter af ildporesvamp.

Den er flerårig og danner pudeformede uregelmæssige, udragende frugtlegemer eller udbredte resupinate puder uden nævneværdig hatdannelse.

En typisk hat er op til 6 x 4 x 4 cm. Udpræget resupinate bevokninger kan blive op til 30 x 15 x 3 cm.

Porefladen er orangebrun til læderbrun, og hos frugtlegemer i vækst har den tydelig hvidlig refleks. Der er 6-4 porer pr. mm.

Hatoversiden er mere eller mindre læderbrun, ikke meget kontrasterende til porefladen, og fint filtet til næsten glat. Vækstzonen er dog lidt mere livligt orangebrun.

Blomme-Ildporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Annemette N.Jensen

Variation

: Blomme-Ildporesvamp er meget variabel gående fra helt resupinat og praktisk taget uden hatdannelser til mere regelmæssige, udragende pudeformede hatte med stærkt afrundede kanter.

Forveksling

: Andre arter i Ildporesvampslægten vokser på andet substrat end træer og buske fra stenfrugtfamilien.

Almindelig Ildporesvamp vokser på andet substrat og har mere regelmæssige hatte, med mere skarp kant, der ofte er lysrandet.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnet substrat i hele landet.
Blomme-Ildporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Blomme-Ildporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Blomme-Ildporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blomme-Ildporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Blomme-Ildporesvamp snylter på ældre, levende, men mere eller mindre svækkede træer og buske fra stenfrugtfamilien, især blommeslægten. Særligt hyppig er den på Mirabel.

Levested

: På træer og buske af stenfrugtslægten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: