Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Axel Dalberg Poulsen
    Foto: Axel Dalberg Poulsen
  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen

Atlas

: Kamillebladet Månerude overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Kamillebladet Månerude
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Axel Dalberg Poulsen

Udbredelse

: Bornholm, Lolland, Falster, Sjælland og Jylland.
Kamillebladet Månerude - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Kamillebladet Månerude baseret på Naturbasens observationer:
Kamillebladet Månerude - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kamillebladet Månerude - månedlig fordeling

Levested

: tør, solåben, udvasket jordbund i stabile klitter, på heder og overdrev.

Trusler

: Ændret landbrugsdrift. Overgræsning. Tilgroning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: