Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth
  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth

Atlas

: Enkelt Månerude overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Enkelt Månerude
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Udbredelse

: Enkelt Månerude er meget sjælden og frem til 1950 fandtes enkelt månerude med sikkerhed på syv forskellige lokaliteter i Danmark. I Saltbæk Vig i Nordvestsjælland vokser et par hundrede planter. Derudover findes en lille bestand på Djursland.
Enkelt Månerude - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Enkelt Månerude baseret på Naturbasens observationer:
Enkelt Månerude - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Enkelt Månerude - månedlig fordeling

Levested

: på lysåben, næringsfattig, sandet jordbund. Strandenge og overdrev.

Trusler

: færdsel, intensiv græsning, opgravning, tilførsel af kunstgødning, ændring af vandstand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

Miljøstyrelsen (Artsleksikon)

De senest indberettede arter i Naturbasen: